Naslovnica Fetve Nekoliko fetvi u vezi kurbana

Nekoliko fetvi u vezi kurbana

61
kurban

Vrste ljudi koji kolju kurban

Postoje tri vrste onih koji kolju kurban:

1. Musliman, dozvoljeno je jesti ono što musliman zakolje pa makar on bio i griješnik.

2. Nevjernik od ehli kitabija, jevrej ili kršćanin. Dozvoljeno je jesti ono što oni zakolju.

3. Nevjernik murted (otpadnik od islama) i mušrik poput medžusije (vatropoklonika). Nije dozvoljeno jesti ono što oni zakolju jer se meso koje oni zakolju tretira mrcinom.

Čovjek ima dvije hiljade rijala, da li je bolje da kupi jedan krupni kurban dobrog mesa, ili da kupi dva manja kurbana?

Bolje je da zakolje jedan kurban. Jedan krupni kurban dobrog mesa je bolji nego li dva manja kurbana.

Koji je pritvđeni zikr prilikom klanja kurbana?

Ono što je pritvđeno od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste da je prilikom klanja kurbana govorio: „Bismillah, Allahu ekber.“ Takođe pritvrđeno je da je govorio: „Gospodaru moj, ovo je od Muhammeda, i od porodice Muhammeda.“ Ovo je ono što je pritvđeno od njega.

Propis davanja kurbanskog mesa kasapinu

Davanje kurbanskog mesa kasapinu ima dva oblika:

Prvi oblik: da se kasapu da od mesa kao nagrada (naknada) za klanje. Ovo je zabranjeno po koncenzusu učenjaka jer to bi značilo prodavanje kurbanskog mesa što je haram po koncenzusu.

Drugi oblik: Da se kasapu da od kurbanskog mesa zbog toga što je siromašan, a ne kao nagrada za klanje kurbana. Ovo je dozvoljeno.

Propis kurbana kojeg zadesi mahana nakon što je kupljen

Ukoliko kurban zadesi kakva mahana nakon što je kupljen, bez obzira da li oslijepila, postala ćopava, razboljela se i tome slično, on se može zaklati jer je do mahane došlo nakon što je kupljen.

Fetve šejha Sulejmana el-Ulvana
Prevod: Menhedž