Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Mnoštvo Bizantinaca (Evropljana i Amerikanaca) i malobrojnost Arapa

Predznak Sudnjeg dana: Mnoštvo Bizantinaca (Evropljana i Amerikanaca) i malobrojnost Arapa

362

Bizantinci (Er-Rum) iz hadisa su današnji stanovnici Evrope i Amerike, a dobili su ime po El-Esferu ibn Er-Rumu ibn ‘Ijsu ibn Ishaku ibn Ibrahimu. Zato se također zovu i sinovi El-Esferovi.1

El-Mustevrid el-Fehri prenosi da je jednom prilikom Amru ibnul-Asu rekao: “Nastupit će Čas sudnji, a Rimljani će biti najmnogobrojniji narod.” Amr mu na to odvrati: “Pazi šta govoriš!” Ovaj mu odgovori: “Govorim ti ono što sam čuo do Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem”, a Amr reče: “Kada si to već rekao, znaj da oni posjeduju četiri osobine: Najbrže se povrate u bici, nakon što prethodno pobjegnu2, najbolji su od svih ljudi prema potrebnom, siromahu i nemoćniku, najstrpljivije podnose smutnju i četvrto, posebno lijepo i dobro (svojstvo), oni su prvi u sprječavanju nepravde koju sprovode kraljevi.” (Bilježi imam Muslim)

A Ummu Šerik prenosi da je čula Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada kaže: “Ljudi će bježati od Dedždžala3 u planine!” “Allahov Poslaniče, pa gdje će biti Arapi tada?” – upitala je, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj odgovori: “Njih će biti malo!” (Bilježi imam Muslim)

Neki kažu da riječi “Rimljani najbrojniji” ukazuju na rasprostranjenost njihova jezika, tj. engleskog, i postepeno zanemarivanje i odbacivanje arapskog. Neki učenjaci su definirali da su Arapi oni koji govore arapski jezik, a el-e'arabiji oni koji žive u pustinji, pa makar bili nearapi.

 

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Et-Tezkiretu od Kurtubija, dio 2., str. 689.
2 Odlazak u susret bici je el-kerre, a bježanje s bojnog polja je el-ferre, kako je došlo u hadisu, a ima značenje da su oni narod koji su nakon poraza i velike nedaće najbrži i najrevnosniji u popravljanju stanja i rješavanju međusobnih problema.
3 Dedždžalova je pojava jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana, detalji o tome slijede u velikim predznacima br. 1.