Naslovnica Islam Rekaik Znak ispravne bliskosti s Allahom

Znak ispravne bliskosti s Allahom

551
ibadet, slika, namaz

Znak ispravne bliskosti s Allahom je taj da što više Allah uzdigne Svoga roba, on bude sve više ponizniji.

Uzvišeni Allah kaže:

Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a oni koji se Allaha boje čeka srećan kraj. (El-Kasas: 83)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: U džennet neće ući onaj ko u svome srcu bude imao i koliko trunku oholosti.1

Ebu Muslim el-Havelani je rekao: Oholi se samo prezrena osoba, i uzdiže se samo niska osoba; neistini je pristrasna samo osoba lošeg porijekla!

Ebu Hurejre je bio namjesnik Medine za vrijeme halife Mervana, i tada je znao pješke nositi naručje drva na glavi s pijace, kada je rekao: Napravite mjesta da prođe namjesnik!

Ebu Ejjub el-Sihtijani je rekao: Učena osoba treba da nosi prašinu na svojoj glavi iz poniznosti prema Allahu!

Hasan el-Basri je rekao u komentaru ajeta: Oni koji po Zemlji mirno hodaju. (El-Furkan: 63)
To su pravi vjernici. Tako mi Allaha, njihove uši i oči i tijelo su u potpunoj poniznosti prema Allahu dž.š., tako da bi neznalica, pomislio da su bolesni, ali oni nisu bili bolesni. To su bili ljudi zdravih srca, samo su to srca koja je obuzeo strah što nije bio slučaj s drugima. Od dunjaluka ih je odvratilo samo poznavanje ahireta. Govore: Neka je hvala Allahu dž.š., koji od nas otkloni tugu! Njihova tuga nije obična tuga u koju zapadaju ljudi! Nisu smatrali velikim ono s čime su potraživali džennet (tj. dobra djela). Strah od vatre im je punio oči suzama. Ko sebi ne nazdravi glavu duša će mu se na dunjaluku raspasti! Ko ne vidi drugog ni'imeta Allahovog pored hrane i pića – slabog je znanja, a i bliske kazne! Enes ibn Malik je rekao: Vidio sam između Omerovih plećki četiri zakrpe na košulji!

Izvadak iz djela “Moralne osobine selefa” 

Bilješka:

1 Muslim 2/89; Ebu Davud, br. 4073; Tirmizi, 8/164. Nastavak hadisa glasi: Naki čovjek reče: Šta ako neko voli čistu odjeću i lijepu obuću. Rekao je: Allah je lijep i voli ljepotu. Oholost je odbijanje Istine i ponižavanje ljudi.