Naslovnica Fetve Neki nevjernici bježe od islama zbog lošeg stanja muslimana

Neki nevjernici bježe od islama zbog lošeg stanja muslimana

140
islamske fetve

Pitanje: Mnoge nemuslimane odvraća od islama ono što vide kod muslimana od loših postupaka i iskrivljenog vjerovanja. Pa kakav je vaš savjet ovim nemuslimanima? A, s druge strane, vaše smjernice i upute muslimanima?

Odgovor:

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu.

„Što se tiče nemuslimana, mi ih savjetujemo da pogledaju i prouče islamska učenja, propise, mudrosti, njihovu saglasnost sa prirodom čovjeka i težnju ka popravljanju i unapređivanju; a da ne gledaju u postupke muslimana. A potom im se kaže: „Ovo je islam, njegovi propisi, obredi i svetosti. A dočim oni od muslimana, koji ne primjenjuju islam u svakodnevnom životu, ili čiji postupci nisu u skladu sa šerijatom1, pa u njih i njihove postupke se ne gleda jer nisu mjerilo ispravnosti.“

A muslimane savjetujemo da se boje Allaha, azze ve dželle, po pitanju sebe i svoje vjere, i da Ga obožavaju samo onako kako im je naredio; tako da prikažu islam na jedan lijep i dostojan način kroz prizmu izvršavanja propisanih ibadeta2, i lijepog ophođenja sa drugim. I nema sumnje da među muslimanima ima takvih koji svojim ružnim postupcima islam prikazuju na jedan nimalo lijep način. Tim i takvim treba uskratiti njihova prava, primorati ih na pridržavanje onoga što su zanemarili od ugovora, omalovažavati ih, i ne treba im posvećivati nikakvu pažnju. A od Allaha tražimo uputu za sve.“ – Kraj citata.

Uvaženi šejh Ibn Usejmin, rahimehullah
„Odgovori na aktuelna pitanja“ (1/31-32)
Izvor: Islamhouse

Bilješke:

1 Allahov zakon koji je propisao za svoje robove obavezujući ih da po njemu žive i postupaju. (op. prev.)
2 Ibadet ili obožavanje podrazumijeva pokornost i ponizno izvršavanje svega onoga što je propisao Uzvišeni Stvoritelj na jeziku svojih poslanika. Također se može reći da je to naziv za sve ono što Allah voli i sa čime je zadovoljan od riječi i djela, javnih i tajnih. (op. prev.)