Naslovnica Akida Razlika između izraza imanski šart i imanski rukn

Razlika između izraza imanski šart i imanski rukn

860
Akida, islamsko vjerovanje

Pitanje: Esselamu alejkum. Koja je razlika između izraza imanski šarti i imanski rukn. Na predavanjima iz akide učimo da je ispravno reći rukn, a ne šart. Zanima me koja je razlika između ta dva izraza.

Odgovor: Bismillahir-rahmanir-rahim.

Kada se za nešto kaže da je imanski rukn ili rukn imana, znači da je to nešto sastavni dio imana, tj. ulazi u iman i bez njega iman ne bi postojao. A kada se za nešto kaže da je šart imana, znači da je to nešto van imana, tj. nije u sastavu imana, ali uslovljava ispravnost imana.

To se najbolje može pojasniti na primjeru definicije imana.
Definicija imana kod Ehli Sunneta:

Iman je:

  • Ubjeđenje srcem
  • Očitovanje jezikom
  • Fizička djela u praksi

Znači, imaju tri rukna, sve tri stvari su sastavni dio imana i zovu se ruknovi imana. Ukoliko bi se bilo koji od ova tri djela izostavila (bilo koji rukn) iman ne bi bio ispravan.

Definicija imana kod murdžijetul-fukaha:
Iman je:

1. Ubjeđenje srcem
2. Očitovanje jezikom

Znači, (murdžije) imaju dva rukna, dok za fizička djela u praksi ne kažu da je sastavni dio imana, niti da je rukn imana nego kažu da su djela šart (uslov) ispravnosti imana, nešto što je van cjeline imana.

Razliku između rukna i šarta možemo vidjeti i na primjeru namaza:
Sedžda je rukn namaza, a i sastavni dio namaza, bez sedžde namaz ne bi bio validan, dok je abdest šart (uslov) ispravnosti namaza, ali nije i sastavni dio namaza.

Ako bi se izostavio šart(uslov) iz opravdanog razloga namaz se može klanjati i bio bi ispravan, međutim ako se izostavi neki rukn, namaz nije ispravan, bez obzira iz kog razloga je izostavljen rukn.

Može se reći: Šart (uslov) imana je jekin (nepostojanje sumnje) u imanske ruknove, a imanski ruknovi su vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, Sudnji Dan i kada i kader.

Imanski ruknovi neće biti ispravni dok se srcem ne potvrde (ubjeđenje), zatim jezikom očituju (izgovor šehadeta), zatim djelima potvrde.

U vjerovanje u Allaha, knjige i poslanike ulazi rad po onome što je naređeno i ostavljanje onoga što je zabranjeno, a to su fizička djela u praksi.

A Allah najbolje zna.

mr. Jakub Alagić

Izvor: Fb stranica Vjerovanje Bošnjaka
Obrada: Menhedž