Naslovnica Fetve O propisu spajanja džume i ikindije za musafira

O propisu spajanja džume i ikindije za musafira

602
dzuma namaz

Šejh Sulejman el-Ulvan je o propisu spajanja džume i ikindije za musafira pa je odgovorio:

Većina učenjaka, od kojih su i imami 4 mezheba, zabranjuje da musafir spoji džumu i ikindiju, jer se ne prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je spojio džumu sa ikindijom pored toga što je postojao povod.

Neki beduin je došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je on držao hutbu, te se požalio na obilnu kišu koja je pala. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ipak nije spojio između džume i ikindije pored postojanja očitog povoda a to je obilna kiša.

Isto tako, ne prenosi se od nijednog ashaba niti tabi’ina da je spajao džumu sa ikindijom. To zbog toga što je džuma zaseban namaz poput sabaha. Neki učenjaci su stava da je to dozvoljeno. To je stav zahirija kao i nekih učenjaka šafijskog mezheba. Stav džumhura učenjaka je preči.

Izvor islamway.net
Prevod: Menhedž