Naslovnica Edeb - Odgoj Odgoj porodice Odgoj porodice: Unošenje radosti kod ukućana kroz (umjerenu) igru i šalu

Odgoj porodice: Unošenje radosti kod ukućana kroz (umjerenu) igru i šalu

278
odgoj djece

Dvadeset i treći nesihat: Unošenje radosti kod ukućana kroz (umjerenu) igru i šalu

Zabavljanje sa svojom suprugom i djecom je od razloga za širenje radosti i ljubavi u kućnom ambijentu, i zbog toga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetovao Džabira, radijellahu anhu, da se oženi djevojkom, i podsticao ga na to riječima: „A što se nisi oženio djevojkom da se igra s tobom, i da se ti snjom igraš; i da te ona zasmijava, i da ti nju zasmijavaš?!“1

I rekao je:

„Svaka stvar u kojoj nema spominjanje Allaha je „lehu“ (zabavljanje) osim četiri stvari: zabavljanje čovjeka sa svojom suprugom…“2

Od Aiše, radijellahu anha, se prenosi da je kazala:
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ja smo se kupali iz jedne posude koja je bila između nas. On je bio brži tako da sam govorila: Ostavi meni, ostavi meni! I Muaza3 je dodala: Oboje su bili džunupi.4

Što se tiče njegovog, sallallahu alejhi ve sellem, igranja s djecom je poznatije od toga da se o tome treba posebno govoriti. A često bi se znao igrati sa Hasanom i Husejnom kao što je o tome bilo govora. A najvjerovatnije je to bio razlog za dječiju radost onda kada bi se on, sallallahu alejhi ve sellem, vraćao sa putovanja te bi oni pohrlili njemu kako bi ga dočekali. U jednom od sahiha se prenosi sljedeće:

“Kada bi se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vraćao s putovanja, dočekivala bi ga djeca njegovih ukućana.’5  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi ih grlio, kao što to navodi i Abdullah ibn Džafer, radijellahu anhuma: ‘Kada bi se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vraćao s putovanja, dočekivala bi ga djeca njegovih ukućana.’ Nastavlja Abdullah pa kaže: ‘Jednom se vratio s jednog od putovanja, a ja sam bio prvi koji ga je dočekao, te me on uzme na svoju jahalicu, i smjesti me ispred sebe. Zatim je došao jedan od sinova njegove kćerke Fatime, radijellahu anhum, te i njega uzme i smjesti ga iza sebe, pa smo svi zajedno na jednoj jahalici ušli u Medinu.'” 6

Uporedi između ovog stanja i depresivnog stanja nekih kuća danas, u kojima nema ni dozvoljene šale, niti umjerene igre, niti samilosti!

A onaj ko smatra da ljubljenje djece umanjuje strahopoštovanje prema ocu, neka pročita ovaj hadis od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, u kojem stoji: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poljubio je Hasana, sina Alijinog, u prisustvu El-Akre’ a b. Habisa et-Temimija, koji je kod njega sjedio, pa je El-Akre’ rekao: ‘Ja imam desetero djece, ali nikada nijedno nisam poljubio!’ Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pogledao u njega i rekao mu: Ko prema drugima nije milostiv – neće ni drugi biti (milostivi) prema njemu.'“7


Autor: šejh Muhammed Salih el-Munedžid
Iz djela “40 savjeta kako popraviti svoj dom”, str. 82.
Ostali dijelovi serijala ovdje.

Bilješke:

1 El-Buhari (4052), Muslim (715).
2 En-Nesai u Es-Sunenul-kubra (8939), a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-džami'a (4534).
3 Tj. prenosilac ove predaje.
4 Muslim (321).
5 Muslim (2428).
6 Muslim (2428), i vidi Tuhfetul-ehvazi (8/56).
7 El-Buhari (5997), Muslim (2318).