Naslovnica Edeb - Odgoj Onaj ko nešto ostavi radi Allaha, Allah će mu to nadoknaditi s...

Onaj ko nešto ostavi radi Allaha, Allah će mu to nadoknaditi s nečim što je bolje od toga

824
ostavljanje grijeha radi Allaha

Katade je rekao: “Nema čovjeka koji je u stanju učiniti neki haram a zatim ga ostavi iz bojaznosti prema Allahu, a da mu ga Allah neće zamjeniti s nečim što je bolje od toga na dunjaluku prije ahireta.”

Rekao je Ubej bin Kab: “Nema niti jednog roba koji je nešto ostavio Allaha radi, a da mu Allah neće to zamijeniti s nečim drugim što je bolje od toga odakle se i ne nada. Rob neće biti nemaran za neku stvar pa zatim uzme od nje ono što mu ne pripada, a da mu Allah neće učini to još težim za njega – dokaz za ovo je govor Poslanika alejhi selam: “Pa zaista onaj ko nešto ostavi radi Allaha, Allah će mu to nadoknaditi s nečim što je bolje od toga.”

Znakovi nifaka

Jahja bin Muaz kaže: “Ko sakrije svoje grijehe od ljudi a pokaže ih Onome kome nije ništa skriveno ni na zemlji ni na nebu, to znači da se više boji stvorenja nego Allaha, a ovo je jedan od znakova nifaka.”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje