Naslovnica Kur'an Nadnaravnost Kur'ana: Obavijest o širenju kosmosa 1400 godina prije nauke

Nadnaravnost Kur'ana: Obavijest o širenju kosmosa 1400 godina prije nauke

388
kosmos-ilustracija
Kosmos - ilustracija

Širenje kosmosa

1925. godine, američki astronom Edvin Habl je dokazao, na osnovu posmatranja teleskopom, da se galaksije udaljavaju jedna vod druge, što upućuje na zaključak da se univerzum širi. Širenje univerzuma je danas općeprihvaćena naučna činjenica. Isto nam govori i Kur'an kad nas obavještava o prirodi univerzuma:

Mi smo nebo moći Svojom sazdali, a Mi, uistinu proširujemo. (Kur'an, sura: Ez-Zarijat, ajet 47)

Ispravan prijevod arapske riječi musiun je proširujemo i upućuje na širenje kosmosa.

Jedan od najvećih astronoma svih vremena, Stiven Hoking, u knjizi Kratka historija vremena, kaže: “Otkriće da se kosmos širi je jedno od najvećih naučnih dostignuća u 20. vijeku.”

Kur'an nas je obavijestio da se kosmos širi još onda kad ljudi nisu znali ni kako napraviti teleskop!

Neko će reći da nije čudo što Kur'an govori o činjenicama iz oblasti astronomije, pošto su Arapi bili napredni u toj oblasti. Da, to je istina. Arapi jesu bili jako napredni u oblasti astronomije. Međutim, ono što ljudi zaboravljaju jeste da su Arapi postali dobri poznavaoci astronomije nekoliko vjekova nakon objave Kur'ana!

Moramo spomenuti da mnoge navedene naučne činjenice, poput porijekla univerzuma i Big Bang teorije, nisu bile poznate Arapima, čak ni onda kad su bili na vrhuncu naučnog razvoja. Zbog toga ne možete reći da su činjenice o astronomiji, koje su spomenute u Kur'anu, posljedica arapskog poznavanja astronomije.

Međutim, možemo reći da su Arapi dostigli visok nivo razvoja astronomije zahvaljujući tome što Kur'an posvećuje veliku pažnju astronomskim činjenicama.

linija

Autor: Zakir Najk
Iz knjige Odgovor na zablude o islamu
Priprema i naslov: Menhedž