Naslovnica Islam Rekaik Bolesti srca

Bolesti srca

306
otrovi srca

U dva “Sahiha” od Enesa radijellahu anhu se navodi da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao:

Ne zavidite jedni drugima, ne mrzite se, ne razilazite se, ne okrećite jedni drugima leđa; budete Allahovi robovi, braća.

– Ibn Redžeb za Poslanikove alejhi selam riječi “Ne zavidite jedni drugima” kaže da jedni drugima ne zavidite, a zavist – hased je urođen ljudskoj prirodi. To je da insan prezire da ga neko od ljudi nadmaši u bilo čemu od lijepih osobina, stvari, djela i sl.

Ljudi se dijele na nekoliko vrsta

– Ima onih koji rade na tome da nestane blagodat onome kome oni zavide nanoseći mu nepravdu sa govorom ili djelom.
– Ima i onih koji rade na tome da tu blagodat prenesu kod sebe.
– Hased koji se zabranjen jeste da čovjek radi na tome da ta blagodat nestane onome kome on zavidi, bez da je on prenese kod sebe. Ova vrsta je najgora i najpokvarenija.

Ona je bila i grijeh Iblis a- lanetulahi alejhi – kada je zavidio Ademu alejhi selam zbog toga što ga je vidio da je Adem nadmašio meleke time što ga je Allah Svojom rukom stvorio, naredio melecima da mu se poklone, podučio ga imenima svih stvari i smjestio ga uz Sebe. Šejtan nije prestao da radi na izvođenju Adema iz Dženeta sve dok nije izbačen.

Dvije stvari s kojima se upropaštava sin Ademov

– Prenosi se od Ibn Omera radijellahu anhu da je Iblis rekao Nuhu alejhi selam: “Postoje dvije stvari s kojima upropaštavam i uništavam potomke Adema: hased, a zbog haseda sam proklet i učinjen šejtanom prokletim. Što se tiče težnje, doista je Ademu bio dozvoljan sav Dženet osim jednog drveta, pa sam ja postigao svoju potrebu od njega težnjom.”

Pohvalan hased

– Jedan dio ljudi koji kada zavide, oni ne požele da blagodat nestane onome kome oni zavide, naprotiv, oni rade na tome da steknu i sami takve blagodati i vrline.

– Ako su to dunjalučke blagodati, onda u tome nema hajra, kao što su rekli oni koji žele život na dunjaluku: “Kamo sreće da je i nama dato kao što je dato Karunu.”

– A ako su to vjerske blagodati – to je dobro i lijepo. Doista je Vjerovjesnik alejhi selam priželjkivao šehadet na Allahovom, aze ve džel, putu.

– A u dva “Sahiha” se prenosi od Poslanika alejhi selam da je rekao: “Nema haseda osim u dvjema stvarima: čovjek kome je Allah dao imetak, pa ga on udjeljuje kao sadaku i noću i danju i čovjek kome je Allah dao Kur’an, pa on postupa po njemu i danju i noću” ovo je gabta1, a Poslanik ju je nazvao hasedom u metaforičnom obliku.

Najveći stepeni imana i liječenje haseda

– Drugi dio ljudi kada uvide kod sebe hased počnu raditi na odstranjivanju istog i na činjenju dobročinstva prema onome kome se zavidilo te upućivati dove za njega i spominjati njegove dobre osobine. Oni će raditi na odstranjivanju haseda sve dok im hased ne bude zamijenjen ljubavlju i takavi ljudi će poželjeti da njihova braća budu bolja i plemenitija od njih – ovo je najveći stepen imana i onaj ko ga posjeduje je potpuni vijernik koji želi svome bratu ono što želi sebi.

Štete koje nanosi hased

– Jedna od tih šteta je suprotstavljanje Allahovoj aze ve džel odredbi i sudbini, nezadovoljstvo s onim što je Allah odredio; to je zato što zavidnik prezire tu blagodat koju je Allah podario onome kome on zavidi.

– Zavidnik je uvijek potišten, uznemiren i nezadovoljan između ostalog zbog činjenice da se Allahove blagodati koje on svojim robovima daruje ne mogu nabrojati i samim tim njegova zavist raste u svim smjerovima. Zbog toga je on stalno u takvom teškom stanju – kod Allaha tražimo zaštitu od takvog stanja – jer stalno vidi nešto na čemu bi zavidio drugom.

– U većini slučajeva zavidnik čini nepravdu onome kome zavidi pa pokušava da sakrije i utaji Allahovu blagodat onome kome je podarena, ili da je ukloni od onoga kome je data. Time on spaja dvije negativnosti: hased i nanošenje nepravde.

– Zavidnik ima sličnosti sa židovima koji zavide ljudima na onome što im je Allah dao iz obilja Svoga.

– On smatra manje vrijednom Allahovu blagodat koju on posjeduje zato što vidi – čak i ako je to pogrešno – da je onaj kome on zavidi potpuniji i bolji od njega. Zbog toga on omalovažava Allahovu blagodat i ne zahvaljuje Uzvišenom na toj blagodati.

– Hased ukazuje na mizernost i očaj zavidnika i da je on osoba koja ne voli hajr drugima, naprotiv, on je ponižena osoba koja je poželjela dunjaluk. A kada bi samo malo pogledao u ahiret, okrenuo bi se od dunjaluka.

linija

Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje

Bilješka:

1 Gabta ili gabt je arapska riječ koja znači poseban -specifičan hased, tj. da čovjek želi da ima blagodat poput one blagodati koju je ugledao kod drugoga, s time što neće priželjkivati da ona nestane tom drugom čovjeku.