Naslovnica Bidah Odgovor novotarima Onima koji kažu: Kud sav narod, tu i ja!

Onima koji kažu: Kud sav narod, tu i ja!

839
Vecina

Pročitaj i razmisli da li to stvarno želiš? Pogledaj šta Allah Uzvišeni kaže u Svojoj Knjizi Kur'anu o većini (ljudi):

1 Većina ljudi ne vjeruje u Allaha!

„Oni priznaju da je blagodat od Allaha, pa je poslije poriču – većina njih su nevjernici. “ (An-Nahl, 83)

2 Većina ljudi neće da vjeruje u Allaha!

„Doći će čas oživljenja, u to nema ni malo sumnje, ali većina ljudi neće da vjeruje.“ (Al Muʹmin, 59)

3 Većina ljudi nikada neće vjerovati u Allaha!

„A većina ljudi, ma koliko to željeli, neće biti vjernici.“ (Yusuf, 78)

4 Većina ljudi prezire istinu!

„Kako govore: ”Džini su u njemu!” Međutim, on im Istinu donosi, ali većina njih prezire istinu.“ (Al-Muʹminun, 70)

5 Većini ljudi je istina odvratna!

„Mi vam istinu šaljemo, a većini vam je Istina odvratna. “ (Az-Zuhruf, 79)

6 Većina ljudi ne shvata!

„A ako ih upitaš: ‘Ko s neba kišu spušta i njome mrtvu zemlju oživljava?’ – sigurno će reći: ‘Allah!’ – a ti reci: ‘Hvala Allahu!‘ – ali većina njih ne shvata.“ (Al-Ankabut, 63)

7 Većina ljudi nije na pravom putu!

„Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli.“ (Al-Furqan, 44)

8 Većina ljudi nije Allahu zahvalna!

„Allah vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi neće da zahvaljuje.“ (Al- Mu'min, 61)

9 Većina ljudi su grešnici!

„A Mi smo znali da se većina njih zavjeta neće držati, i znali smo da će većinom, doista, grješnici biti.“ (Al-A'raf, 102)

10 Većina ljudi nema pameti!

„Allah nije propisao ni behiru, ni saibu, ni vasilu, a ni hama; to oni koji ne vjeruju govore o Allahu laži, i većina njih nema pameti.“ (Al-Ma'ide, 103)

11 Većina ljudi su neznalice!

„Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji! Allahova prijetnja će se, sigurno, ispuniti! – Ali većina njih ne zna.“ (Yunus, 55)

„Onaj koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi bog ? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi;“ (An-Naml, 61)

„Obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje Svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna;“ (Ar-Rum, 6)

„Kad čovjeka kakva nevolja snađe, Nama se moli; a kad mu Mi poslije blagodat pružimo, onda govori: ”Ovo mi je dato zato što sam to zaslužio.” A nije tako, to je samo kušnja, ali većina njih ne zna.“ (Az-Zumar, 49)

„Stvaranje nebesa i Zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna.“ (Al-Mu'min, 57)

12 Većina ljudi slijedi samo pretpostavke!

„Većina njih slijedi samo pretpostavke; ali pretpostavke nisu nimalo od koristi Istini ; Allah uistinu dobro zna ono što oni rade.“ (Yunus, 36)

I na kraju znaj Allahov robe da nas je Allah Uzvišeni upozorio na to riječima u Časnom Kur'anu rekavši:

“Riječi Gospodara tvoga su vrhunac Istine i pravde; Njegove riječi niko ne može promijeniti i On sve čuje i sve zna. Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji; oni bi te od Allahova puta odvratili; oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore. Gospodaru tvom su dobro poznati oni koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravome putu.” ( Kur'an – Prijevod značenja sura Al- An'am – Stoka 115-117)