Naslovnica Akida Lijek za svaki spor i razilaženje

Lijek za svaki spor i razilaženje

573
fetve

Prethodilo je u Allahovom znanju i Njegovom određenju da će se dogoditi razilaženje u narodu, zbog toga im je naredio i stavio u dužnost kod svakog spora vraćanje na Njegovu Knjigu i Sunnet Njegova Poslanika alejhi selam.

Rekao je Uzvišeni:

“O vi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nadležnim između vas. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i Posljednji dan. To je bolje i posljedice su ljepše.” (sura En-Nisa 59)

Rekli su učenjaci: “Vraćanje na Allaha u ajetu znači vraćanje na Njegovu Knjigu, a vraćanje na Poslanika znači obraćanje njemu za vreme njegovog života i vraćanje na njegov sunnet nakon njegove smrti.’’

Ovaj ajet upućuje na to da onaj ko se ne vrati prilikom spora na Allahovu Knjigu i sunnet Njegovog Poslanika nije vjernik jer je Allah rekao: ako vjerujete u Allaha i Posljednji dan ovo je uvjet koji ako nestane nestaje i ono što se njime uslovljava (iman).

Nije moguće da Allah naredi ljudima da se vraćaju na ono što ne može rješiti njihov spor naročito u temeljima vjere u kojima – kod većine učenjaka- nije dozvoljeno slijepo slijeđenje.

Rekao je Allah:

“I, tako Mi Gospodara tvoga, oni neće vjerovati dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate, a potom u dušama svojim tegobe ne osjete za ono što si odredio i sasvim se ne predaju!” (sura En-Nisa, 65)

Poslanik alejhi selam je obavjestio da će doći do velikog razilaženja u njegovom ummetu i naredio je kada do toga dođe držanje za njegov sunnet, praksu ispravnih halifa koji će doći nakon njega. Rekao je: “Onaj ko bude živio nakon mene vidjeće mnoga razilaženja. Držite se za moj sunnet i praksu ispravnih halifa nakon mene, uhvatite se za moj sunnet čvrsto, i zabranjujem vam novine u vjeri jer je svaka novotarija zabluda.’’

Ovo je dio hadisa Irbada ibn Sarije kojeg prenosi Ebu Davud u svom Sunenu.

Nije nam Allah naredio a niti Njegov Poslanik alejhi selam da se – kod sporova i razilaženja – vraćamo na ono na čemu je većina od ljudi, i nije Allah rekao a niti Njegov Poslanik da pogleda svako u svom vremenu na čemu je većina ljudi u njegovom vremenu pa neka to slijedi, niti su rekli da se gleda ono na čemu je stanovništvo određenog grada ili pokrajine.

Iz knjige: El Intisar od šejha Ebu Batina
Prevod i priprema: Menhedž