Najveća ljubav

298

Koja je tvoja najveća ljubav? Da li je to fudbalski klub? Da li je to grad? Da li je to neki sport? Tenis, fudbal? Kladionica? Žena? Cigare možda? Možda neka tvoja strast? Muzika?Zapitaj se da li si nekoga ili nešto stavio ispred ili na isto mjesto sa ljubavlju prema Jedinom, Uzvišenom Gospodaru svih svjetova, Allahu Azza we dželle?

Izvor: Dnevni podsjetnik
Obrada: Menhedž