Naslovnica Islam Dove Ponavljaj u svojoj dovi: “O Gospodaru, o Gospodaru”

Ponavljaj u svojoj dovi: “O Gospodaru, o Gospodaru”

630
Musliman dovi

Šejh Es-Sadi je rekao: “Gospodar, On je Odgajatelj svim Njegovim robovima upravljanjem i davanjem raznovrsnih blagodati. A specifičnije od toga je Njegovo odgajanje Svojih odabranih robova, popravljanjem njihovih srca, duša i ponašanja. Zbog toga ga vjernici često dozivaju ovim veličanstvenim imenom zato što oni od Njega traže ovaj poseban odgoj.”

On (Allah) je taj Koji posjeduje sva značenja gospodarstva zbog kojih zaslužuje da bude istinski Gospodar – Bog, a to su sva svojstva savršenstva i potpunosti, sve zahvale Njemu pripadaju, sve blagodati, sva dobročinstva i da niko nema udijela s Allahom ni u jednom značenju rububijeta: “I ništa Njemu nije slično, a On je onaj koji čuje i vidi.”

Niti čovjek a niti melek nisu mu ni slični, naprotiv, svi oni su potčinjeni robovi svome Gospodaru u svim oblicima potčinjenosti.

Prenosi se od Ebu ed-Derda i Ibn Abasa da su govorili: “Najveće Allahovo ime je Rab – Gospodar.”

Upitani su imam Malik i Sufjan o onome ko kaže u dovi: “O gospodine moj (‘ja sejidi’) pa su rekli: ‘Treba reći o Gospodaru (Ja, Rabb!).’ A imam Malik je dodao: ‘Kao što su to izgovarali vjerovjesnici u svojim dovama.'”

namaz, dova
Ilustracija

Ata je podsjetio: “Rob neće reći tri puta: ‘O Gospodaru, o Gospodaru, o Gospodaru (Ja, Rabb)’ a da ga Allah neće pogledati, pa je to spomenuto El-Hasanu koji je rekao: ‘Zar vi ne čitate Kur’an?’ Zatim je proučio govor Uzvišenog:

Koji Allaha spominju stojeći, sjedeći i na svojim stranama i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. Gospodaru naš, Ti ovo nisi uzalud stvorio! Uzvišen si Ti i sačuvaj nas od kazne u Vatri! Gospodaru naš, onoga koga Ti budeš u Vatru bacio, već si ga ponizio, a nasilnicima neće biti pomagača! Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva vjeri da vjerujete u Gospodara vašega, pa smo povjerovali! Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, i pokrij hrđave postupke naše, i usmrti nas s onima koji su dobri! Gospodaru naš, daj nam ono što si nam obećao preko Svojih poslanika i ne ponizi nas na Sudnjem danu! Ti, doista, ne kršiš obećanje Svoje! I Gospodar im se njihov odazva: ‘Nikome ko radi između vas, bio muškarac ili žena, njegov rad neću poništiti.’

Ko dobro pogleda u dove koje se spominju u Kur’anu primjetiće da većina njih počinju s imenom “Rab”- Gospodar, kako stoji u ajetu:Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom i onom svijetu, i sačuvaj nas kazne u vatri.”

Ili u ajetu: Gospodaru naš, nemoj nam smatrati grijehom ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga natovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim za što nemamo snage!”

– Također govor Uzvišenog: “Gospodaru naš, nemoj skrenuti srca naša nakon što si nas uputio.” Ovakvih ajeta u Kur’anu ima puno.


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje