Naslovnica Hadis Hadiske nauke Poslanikov vasijjet: Ne boji se ničijeg ukora zbog vjere u Allaha

Poslanikov vasijjet: Ne boji se ničijeg ukora zbog vjere u Allaha

127

Ebu Zerr el-Gifari, radijallahu anhu, rekao je: “Moj prijatelj (Poslanik a.s.) preporučio mi je sedam stvari: “… da se zbog Allaha ne bojim ničijeg ukora.”

Onda kada vjernik počne govoriti istinu, naređuje dobro, a zabranjuje ono što je ružno, neminovno je da nakon ovoga uslijedi iskušenje u njegovom imanu koje se odražava na njega ili na njegov imetak. Naime, upravo iskušenja i nedaće otkrivaju i pokazuju ljude u njihovoj stvarnoj prirodi, a ne onakvim kako se oni nastoje predstaviti preko svojih mišljenja i izjava.

Allah, dž.š., registrovao je vasijjet Lukmana svome sinu: “I traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih, i strpljivo podnosi ono što te zadesi – dužnost je tako postupiti.” (Lukman, 17)

I rekao je: “l one kojima je kad su im ljudi rekli: ‘Neprijatelj (ljudi) se okuplja zbog vas, treba da ga se pričuvate!’ To im je još više učvrstilo vjerovanje, pa su, puni imana, ustvrdili: ‘Dovoljan je nama Allah i divan lije On Gospodar.'” (Alu Imran, 173)

Oni (Kurejšije – op. prev.) koji su se okupili da unište muslimane, iako posjeduju blagodati dunjalučke i njezine uzroke, ipak su samo ljudska bića.

Oni su, dakle, ljudi (en-nas) siromašni, slabi, poniženi, oni koji jedu, piju, spavaju i imaju prirodne potrebe, pa treba da ih se pričuvate. Zato su vjernici rekli: “Dovoljan je nama Allah i divan li je On Gospodar.”

Ovo su rekli jer su oni muttekije, uvjereni u Allahovu pomoć, pa su bili nagrađeni, kako to Allah, dž.š., kaže: “Oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo zlo ih nije zadesilo i postigli su da Allah hude njima zadovoljan.” (Alu Imran, 174)

Allah, dž.š., rekao je: “O vjernici, ko od vas od svoje vjere otpadne, pa Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji On daje kome hoće – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Maida, 54)

Iz knjige “Vasijjeti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, ostali vasijeti ovdje
Autor: muhaddis Abdul-Kadir el-Arnaut
Obrada i naslov: Menhedž