Naslovnica Hadis Potpuni islam: Znaci potpunog islama

Potpuni islam: Znaci potpunog islama

299
islam slika

Potpuni islam

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Od ljepote islama kod čovjeka jeste i to da ostavi ono što ga se ne tiče.” (hasen, Et-Tirmizi i drugi)

Imam Ibn Redžeb je rekao: “Značenje ovog hadisa: ljepota čovjekovog islama se ogleda u ostavljanju onoga što ga se ne tiče od govora i djela, te da se zaustavi samo kod onoga što ga se tiče.”

Alameti potpunog islama

Potpuni i pohvalni islam obuhvata sljedeće stvari:
– Ostavljanje harama
– Ostavljanje muštebihata
– Ostavljanje mekruha
– Ostavljanje čak i dozvoljenih stvari koje su višak, koje nisu neophodne.

Uistinu sve gore spomenute stvari se ne tiču jednog muslimana čiji je islam potpun, kao što je rekao Vjerovjesnik alejhi selam: “Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni ostali muslimani.”

Najviše na što se misli pod ostavljanjem onoga što te se ne tiče je čuvanje jezika od bezvrijednog i suvišnog govora.

ISLAM

Od znakova okretanja Allaha od Njegovog roba

El-Hasen El-Basri je rekao: “Jedan od znakova okretanja Allaha aze ve džel od roba je da učini zanimanje roba s onim što ga se ne tiče.” Sehl bin Abdulah et-Tusteri je rekao: “Ko govori o onome što ga se ne tiče, neće mu biti dat sidk- iskrenost.”

Maruf kaže: “Govor roba o onome što ga se ne tiče jeste poniženje od Allaha.”

Plod potpunog islama

– Došlo je mnogo hadisa koji govore o onome čiji islam je potpun i o tome da će mu njegova dobra djela biti udvostručena.

– U Muslimovom “Sahihu” od Ebu Hurejre radijellahu anhu stoji da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Kada neko od vas uljepša i popravi svoj islam svako njegovo djelo koje bude uradio imaće nagradu od deset puta do sedam stotina puta, a svako loše djelo koje bude uradio biće upisano kao samo jedno sve dok ne sretne Uzvišenog Allaha.”

– Višestruko nagrađivanje npr. deset puta za jedno dobro djelo mora biti obistinjeno. Veće nagrađivanje od tog biva shodno potpunosti islama čovjeka i iskrenom nijetu, te potrebi za tim djelom među ljudima i njegovoj vrijednosti.


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje