Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Učestale smutnje i razilaženja među ljudima

Predznak Sudnjeg dana: Učestale smutnje i razilaženja među ljudima

282
Smutnje, fitne

Učestale smutnje i očite razlike među ljudima

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve  sellem,  spomenu tri  smutnje, pa je odužio govor o  njima, te je spomenuo smutnju el-ahlas, našto neko upita: “O Allahov Poslaniče, a šta je smutnja el-ahlas?” Kazao je: “Ona je bježanje (hereb) i krađa (hareb). A potom smutnja es-serra: potpalit će je pod mojim nogama1 čovjek iz moje porodice, smatrat će da je od mene, ali on nije od mene, jer su moji zaštitnici oni koji su bogobojazni. Poslije će se ljudi okupiti uz (drugog) čovjeka, poput kuka do najbližeg rebra. Potom smutnja ed-duhejma: neće ostaviti nikoga iz ovoga ummeta, a da ga neće (snažno) pogoditi, a kada kažu prestala je, ona će se još više proširiti. Čovjek će osvanuti u njoj kao vjernik, a zanoćiti kao nevjernik, i tako sve dok se ne razdijele ljudi u dva tabora – tabor (čistog) imana, nema licemjerstva među njima, i drugi tabor licemjerja, bez vjere. Pa kada vam to bude, očekujte Dedždžala, od toga dana ili dana poslije.“2

Semure ibn Džundub, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, neće nastupiti Sudnji dan dok se ne pojavi trideset prevaranata, posljednji od njih je ćoravi Mesih Dedždžal, nema lijevog oka.“3


Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el Arifi
Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana

Bilješke:

1 Na arapskom je kazano “pod mojim stopalima“.
2 Hadis bilježi Ebu Davud, šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim u “Es-Silisili es-sahihi“, br. hadisa 972. Hadis je detaljnije pojašnjen u predznaku br. 101.
3 Bilježe Ahmed, Ibn Hiban, Ibn Huzejme i Hakim koji ga je ocijenio vjerodostojnim. Ovo je detaljnije pojašnjeno u predznaku 11.