Naslovnica Akida Da li čovjek biva iskušavan samo u zlu?

Da li čovjek biva iskušavan samo u zlu?

515
iskusenja-u dobru i u zlu

Pitanje: Čuo sam kako neki učeni govore daje osnova da musliman bude iskušavan shodno njegovom imanu, i spomenuli su da je, također, od iskušenja ako čovjek ne bude imao iskušenje, pa bih vas zamolio da mi ovo malo detaljnije pojasnite?

dekorativna linija

Odgovor:

Iskušenje znači stavljanje na ispit, jer je Uzvišeni Allah kazao: „Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u dobru i u zlu, i Nama ćete se vratiti.“1

Što se tiče dobra, iskušenje s njim biva tako što Uzvišeni Allah iskušava čovjeka kako bi ukazao hoće li biti zahvalan na tome ili će to zanemariti i time postati nezahvalan, kao što je kazao i Sulejman, alejhis-selam, kada je pred sobom ugledao postavljen prijesto kraljice iz Sabe (tj. Belkize): „Ovo je blagodat Gospodara moga, Koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti.“2

A što se tiče iskušavanja u zlu, pa, uistinu, Uzvišeni Allah iskušava čovjeka u zlu kako bi ukazao hoće li se na tome strpiti, ili će, pak, biti nezadovoljan i srdit zbog toga. Pa ako se strpi i iščekuje nagradu kod Allaha, to iskušenje će mu biti kefaret (otkup za njegove grijehe) i razlog podizanja njegovih deredža, u suprotnom to će mu biti samo nedaća na dunjaluku prije ahireta.

Insan kojem je Uzvišeni Allah podario imetak, razum, zdravlje i porodicu, takvom je upotpunjena blagodat na dunjaluku, te je zbog toga obavezan da što više zahvaljuje Allahu na te ogromne blagodati, i da posmatra one koji ne posjeduju ono što on posjeduje kako bi još više i jasnija uvidio darežljivost i milost Allaha prema njemu. Pa ako insan bude zahvalan na ove blagodati, on je izvršio svoju obavezu spram toga, i time će postići nagradu, štaviše možda mu se još više povećaju te blagodati, kao što to spominje Gospodar Uzvišeni: I kad je Gospodar vaš objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam sigurno još više dati; budete li nezahvalni, žestoka će, doista, biti kazna Moja’,3 dok Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Allah je, uistinu, zadovoljan kad mu se Njegov rob zahvali kada nešto pojede ili popije.“4

Prema tome, nemoj se srditi niti žalostiti niti brinuti, ako te Uzvišeni Allah ne iskuša nedaćama, jer je stvar kao što sam ti maloprije spomenuo – nekad iskušenje bude u dobru a nekad u zlu.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih El-Usejmin, rahimehullah
Izvor: Medžmu'u fetava „Nurun ‘alad-derb“ (2/24)
Prevod: Menhedž

horizontalna linija

1 El-Enbija, 35.
2 En-Neml, 40.
3 Ibrahim, 7.
4 Muslim (2734), Tirmizi (1816).