Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Pojava javnog razvrata, tako da će ljudi spolno općiti...

Predznak Sudnjeg dana: Pojava javnog razvrata, tako da će ljudi spolno općiti na sred puta

874
predznaci Sudnjeg dana

S mnoštvom nevaljalština i raširenošću strasti pri kraju Svijeta, pojavit će se i javni razvrat, kada će čovjek činiti blud na javnom putu, na očigled svih.

Allahov Poslanik, sallallahu-alejhi ve sellem, nas je obavijestio da će se to desiti i da je to jedan od predznaka Sudnjeg dana. Dakle, bit će to u stvari dva predznaka – pojava i raširenost bluda i njegovo javno činjenje, bez ikakvog ustručavanja.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Čas sudnji sve dok: ne ostane niko na zemlji ko će kod Allaha išta vrijediti, i dok žena u po bijela dana i naočigled svih ne bude činila blud na pola puta, a nema nikog da to osudi i spriječi. Najbolji će biti tada onaj koji kaže: ‘Da se bar hoćete sklonuti u kraj puta’ i taj će kod njih biti poput Ebu Bekra i Omera kod vas.“1

Ovo potkrjepljuje i gore navedeni hadis: “Zaista je od predznaka Časa (sudnjeg): da nestane znanja i pojavi se neznanje, da se pije alkohol i proširi blud…“ U drugom rivajetu stoji: Pojavit će se blud, smanjit će se broj muškaraca, a uvećati broj žena.“2

Ova dva predznaka su se pojavila u našem vremenu, preko onoga što emitiraju satelitski kanali i internet, od razvratnih filmova preko sekvenci bludnih radnji i erotskih slika, na koje se vjerničko srce stidi i pomisliti.

Na vjerniku i vjernici je obaveza da čuvaju svoj u dušu, da obaraju poglede i čuvaju svoja stidna mjesta, i da budu oprezni od miješanja sa razvratnicima, ne zaboravljajući stalnu dovu i obraćanje Allahu za čednost i kreposnost.

linija

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:


1 Bilježi Hakim i kaže da je vjerodostojan, s čim se ne slaže Zehebi. Albani navodi u Es­ Silisileti ed-daifa da je hadis vrlo slab.
2 Bilježe imami Buhari i Muslim.