Naslovnica Fetve Propis ukopa umrlih muslimana u zemlje nevjernika

Propis ukopa umrlih muslimana u zemlje nevjernika

846
kabur, mezar

Pitanje:

Jedan od muslimanskih džemata iz Bruksela ima čast da od vas traži fetvu o tome što se tiče ukopa umrlih muslimana u kršćansko groblje ili neko drugo, a mi smo već odlučili da obezbjedimo jedno muslimansko groblje u ovoj zemlji, jer je i sama vlada Belgije tražila od nas da donesemo fetvu (po ovom pitanju); a vi uistinu ulažete vaš trud radi širenja ove vjere, i mi uz veliko poštovanje čekamo na vaš odgovor.

Odgovor:

Ukop umrlih muslimana obavezno se mora obavljati u groblju koje pripada samo njima, i nije dozvoljeno da se oni ukopavaju u neko drugo gorblje mimo muslimanskog. Imam Eš-Širazi (šafijski učenjak) je u knjizi “El-Muhezzeb” kazao:

“I nevjernik se ne ukopava u muslimansko groblje, niti se musliman ukopava u nevjerničko groblje”, dok je imam En-Nevevi u svojoj knjizi “El-Medžmu'” rekao: “Naši drugovi (tj. Šafijski učenjaci) su složni oko toga da se musliman ne ukopava u groblje kafira, a niti se kafir ukopava u groblje muslimana.”

Iz ovoga možemo zaključiti da je obavezno obezbijediti određeno mjesto za ukop umrlih muslimana, a koje će ujedno biti samo njihovo groblje.

A od Allaha je uspjeh, i neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe.

Izvor: https://islamqa.info/ar/7866
Prevod: Menhedž