Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Pojava viška imetka kod ljudi

Predznak Sudnjeg dana: Pojava viška imetka kod ljudi

519
zlato, razmjena zlata

Muslimani su živjeli sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a vladala je opća oskudica, a potom i dugo vremena poslije njega. Životni uvjeti su bili toliko skromni da bi npr. moglo proći mjesec i dva, a da se u Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, kući ne zapali nijedna vatra – da se ništa ne skuha, niti ispeče. Hranili bi se samo hurmama i vodom.

Ipak, Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao ashabima da će doći drugačije vrijeme, a bit će to jedan od predznaka Sudnjeg dana, kada će se umnožiti imetak, da će ljudi po cijeli mjesec tražiti kome da udijele zekat ili sadaku, pa da nikoga ne nađu ko bi htio primiti i kome je to zaista potrebno.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Neće nastupiti Čas (sudnji) dok vam se ne umnoži imetak, da ga bude u izobilju (višak) toliko da će se vlasnik brinuti koga će naći ko bi primio njegov zekat. I zovnut će mu nekoga (da mu udijeli), a ovaj će odvratiti: Meni ne treba.”

(Bilježe imami Buhari i Muslim)

A od Ebu Muse el-Eš'arija, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista će doći vrijeme kada će čovjek kružiti sa zekatom od zlata (tražeći kome da ga udijeli), a da nikoga ne nađe ko bi ga uzeo.” (Bilježi imam Muslim)

Ulema navodi različite komentare ovoga hadisa u pitanju da li se desio ovaj predznak ili nije. Neki navode da se ovo ipak desilo u doba ashaba, kada su se odigrale mnoge pobjede i podvizi, što je rezultiralo ogromnim ratnim plijenom uzetim od Perzijanaca i Bizantinaca. Potom se imetak umnožio do izobilja u doba Omera ibn Abdulaziza, da bi čovjek nudio svoju sadaku i zekat drugima, a da niko ne uzme. I mahsuz bi otišao do nekoga za koga se misli da je potreban, pa bi mu ponudio sadaku, a ovaj bi je odbio jer zaista ne bi imao potrebe za njom.

Drugi opet navode da će se ovo desiti pri kraju Dunjaluka, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nagovijestio da će se u doba Mehdija umnožiti imetak toliko da će ga dijeliti bez mjere. Skupljat će se po puni pregršti zlata i srebra i davat će se ljudima bez ograničenja, jer će ga biti mnogo i u izobilju. Zemlja će tada davati svoj bereket i raznovrsna bogatstva toliko da će izbacivati komade zlata i srebra.

Se'id el-Džurejri prenosi da je Ebu Nadr rekao: “Sjedili smo jednom prilikom kod Džabira, radijallahu anhu, kada reče: ”Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Bit će na kraju moga ummeta halifa koji će dijeliti imetak u pregrštima, ne brojeći koliko ga je.” Se'id na to upita Ebu Nadra i Ebu El-A’laa: “Mislite li da je to Omer ibn Abdulaziz?” “Ne!” – odgovoriše. (Bilježi imam Muslim)

 

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke: