Naslovnica Edeb - Odgoj Znaš li šta znači plemenitost?

Znaš li šta znači plemenitost?

3355
plemenitost

Plemenitost je karakterna osobina pod koju potpadaju mnoge vrline, razne vrste dobra i čestitosti, pa se tako za onog ko uradi nešto pohvalno kaže da je plemenit, ko pređe preko nečije greške naziva se plemenitim, ko savlada svoju srdžbu plemenit je i ko je pažljiv prema komšiji plemenit je.

Uzvišeni Allah je počastio i visoko uzdigao čovjeka, i stvorio ga u najljepšem liku, u tom smislu Uzvišeni veli: Koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan, i kakav je htio lik ti dao.1

Uzvišeni Allah podstiče na plemenito postupanje prema roditeljima, da im se čini dobročinstvo dok su živi a i poslije smrti. Kaže Uzvišeni: Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro.2 I veli u drugo ajetu: Ne reci im ni: „Uh!“ , i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.3

Zadužio nas je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da poštujemo ženu i vodimo računa o njenim pravima, bila ona majka, supruga, kćerka, tetka po ocu ili majci, pa kaže: „Uzmite kao obavezu da ćete prema ženama lijepo postupati, jer, zaista, žena je stvorena od rebra, i, zaista, najkrivlji dio rebra je njegov najviši dio, ako bi htio da ga ispraviš, slomio bi ga, a ako ga ostaviš, biće stalno iskrivljen. Uzmite kao obavezu da ćete prema ženama lijepo postupati.4

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nam donosi radosnu vijest o nagradi onoga ko bude pažljiv prema kćerkama i lijepo ih odgoji, pa kaže: „Ko bude iskušan nečim od ovih kćerki (pa bude pažljiv prema njima – hrani ih, odijeva, odgaja i sl.) biće mu zaštita od Vatre.5

Uzvišeni Allah je visoko uzdigao čovjeka i ukrasio ga znanjem i učenjem, i sa znanjem je počeo Objavu prvaku poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, riječima: Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara.6

Uzdigao je čovjeka sa bogobojaznošću i sačuvao ga od fitni (iskušenja). Uzvišeni veli: A onome ko se Allaha boji, On će izlaz naći.7

Osobina plemenitosti motiviše vjernika na udjeljivanje imetka na Allahovom putu, i u tom smislu Uzvišeni veli: Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite od onoga što volite, a bilo šta vi udijelili, Allah, sigurno, za to zna.8

Plemenitost ima svoje tragove koji upućuju na iskrenost imana i povjerenje u ono što je kod Allaha, a od tih tragova su različite vrste udjeljivanja, jer Uzvišeni veli: Onome koji udjeljuje, bogobojazan je i ono najljepše smatra istinitim – njemu ćemo Džennet pripremiti.9

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Nema dana u kom ljudi osvanu, a da se ne spuste dva meleka. Jedan od njih dovi: ‘Allahu moj, nadoknadi onome ko udjeljuje.’ A drugi: ‘Allahu moj, daj propast onome ko škrtari.’10

Gostoljubivost i pažnja prema komšiji su dio imana, jer je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: „Ko vjeruje u Allah i Sudnji dan neka kaže ono u čemu je dobro ili neka šuti. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka počasti svog komšiju. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka počasti svog gosta.11

Također, dio imana je pomaganje onih kojima je potrebna pomoć, jer je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Dokle god vjernik pomaže svome bratu i Allah će njemu pomagati.12

Iz djela Lijepo ponašanje i karakterne osobine
Obrada i naslov: Menhedž


1 El-Infitar, 7-8.
2 El-Ahkaf, 15.
3 El-Isra’, 23.
4 Muslim, Knjiga o dojenju, poglavlje: Vesijet prema ženama, broj 1468.
5 Buharija, Knjiga o zekatu, poglavlje: Čuvajte se Vatre pa makar sa pola hurme, broj 1418.
6 El-‘Alek, 1.
7 Et-Talak, 2.
8 Ali ‘Imran, 92.
9 El-Lejl, 5-7.
10 Muslim, Knjiga o zekatu, poglavlje: Onaj ko udjeljuje i ko škrtari, broj 1010.
11 Muslim, Knjiga o imanu, poglavlje: Podsticanje na gostoprimljivost i pažnju prema komšiji, broj 47.
12 Muslim, Knjiga o zikru i dovi, poglavlje: Vrijednost okupljanja radi učenja Kur'ana i zikra, broj 2699.