Naslovnica Akida Predznaci Sudnjeg dana Preznak Sudnjeg dana: Tri velika propadanja zemlje

Preznak Sudnjeg dana: Tri velika propadanja zemlje

1439
predznaci sudnjeg dana

Jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana o kojima nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je i propadanje zemlje, tačnije pojava tri velika propadanja zemlje, od kojih će se ljudi prestraviti i koja će ostaviti ogroman trag.

Značenje riječi „el-khasf“

El-khasf znači propadanje zemlje i onih koji su na njoj, ili cijepanje zemlje i gutanje onih koji su na njoj. Već se desilo nekoliko propadanja različitih po veličini i vremenu, ali navedena tri propadanja bit će  mnogo veća i vijest o njihovoj pojavi će se brzo proširiti. Tri propadanja će se desiti pri kraju ovog dunjaluka, kao što se to navodi u mnogim hadisima.

Hadisi koji govore o ovom događaju

Od Huzejfe ibn Usejda el-Gaffarija, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao:  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je jednom zatekao, a mi smo se nečeg prisjećali, pa nas je upitao: “Čega se prisjećate?” Odgovorili smo:  “Prisjećamo se Sudnjeg časa.“  Na to nam reče:  “Neće nastupiti dok prije njega ne vidite deset znakova…“ Pa je naveo: Dim, Dedždžala, Životinju, pojavu Sunca sa zapada, silazak Isaa sina Merjemina, alejhi selam, (izlazak) Jedžudža i Medžudža, tri propadanja zemlje – jedno na Istoku, jedno na Zapadu i jedno na Arapskom poluostrvu i pojava vatre iz Jemena koja tjera ljude mjestu okupljališta.“1

Hadisi koji govore o propadanju zemlje

U pojedinim predajama je kazano o razlogu propadanja zemlje, na jednom od tri mjesta i to na Arapskom poluotoku.

Od Ummu Seleme, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovj esnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nakon smrti halife nastat će raskol, pa će doći čovjek od Kurejšija, jedan od stanovnika Medine, u Mekku. I doći će mu Mekkelije i izabrati ga (da bude halifa), a on će odbijati, ali onda će mu dati prisegu između rukna i mekama.2 Potom će na njega biti poslana vojska iz Šama, koja će, kada dođe do pustinje3, biti protjerana u zemlju. I kada to ljudi vide, doći će mu pobožnjaci Šama i skupina stanovnika Iraka, te mu učiniti prisegu.“4

Drugo propadanje zemlje koje će biti kazna za grijehe

Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alej hi ve sellem, rekao: Zanoćit će neki ljudi iz ovoga ummeta, siti od hrane, pića i zabave, a probudit će se pretvoreni u svinje. I zaista će neka njegova plemena biti utjerana u zemlju, i neki domovi ovoga ummeta, tako da će se probuditi i  reći: „Ove su noći u zemlju utjerani sinovi toga i toga, ove je noći u zemlju utjeran dom tih i tih.“ I bit će na njih sručeno kamenje, i poslat će se na njih strahovit vjetar koji će ih pokositi, kao što su pokošeni oni koji su bili prije njih, zbog njihovog pijenja alkohola, i uzimanja kamate, i oblačenja svile, i što su odlazili kod pjevačica, i što su kidali rodbinske veze. Huzejfe na ovo dodaje: “Spomenuo je još nešto (još jedan haram koji su činili), ali sam zaboravio.5

Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “I mom će se ummetu desiti utjerivanje u zemlju, i izobličavanja (pretvaranja u odvratan oblik), i sručivanje kamenja (iz nebesa).“6

Također od Ibn Omera, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedan je čovjek puštajući svoju odjeću (ispod članaka) iz oholosti utjeran u zemlju, pa će se on čuti7 (kako propada u zemlji) sve do Smaka svijeta.“8

A Enes, radijallahu anhu, prenosi da mu je Vjerovjesnik, sallallahu  alejhi ve sellem, rekao: “O Enese, zaista ljudi naseljavaju razne krajeve, a postoji jedan kraj po imenu Basra ili Busjra, pa ti se čuvaj njegove  zemlje slanače, i njegovih zaklonjenih mjesta, i njegovih pijaca i vrata njegovih namjesnika. A drži se periferije, jer će se zaista u njemu desiti: utjerivanje u zemlju i sručivanje kamenja (iz nebesa) i potres, i ljudi će zanoćiti, a probudit će se majmuni i svinje.“9

Nafit prenosi da je neki čovjek došao kod Ibn Omera, radijallahu anhu, i rekao mu:  „Taj i taj ti šalje selam.“ A Ibn Omer odvrati: ‘Do mene je došlo da  on čini novotarije, pa ako je tako, ti njemu ne nosi selama od mene, jer sam sigurno čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: ‘Desit će se u mom ummetu, ili u ovom ummetu, izobličavanje likova i utjerivanje u zemlju i sručivanje kamenja, i to nad onima koji imaju pri sebi novotariju kadera. (tj. oni koji negiraju da su stvari predodređene)”10

Tri su dakle velika utjerivanja u zemlju koja će se desiti pri kraju dunjaluka. O mjestu prvog je kazano u gore spomenutom hadisu, koji ukazuje i na razlog zbog kojeg će se desiti. O druga dva nisam našao hadis koji ukazuje na mjesto gdje će se desiti ili razlog zbog kojeg će se desiti. Allah najbolje zna!


Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el Arifi
Priprema i naslov: Menhedž


1 Bilježi imam Muslim preko ravije Huzejfe ibn Usejda.
2 Tj. između jemenskog ugla Kabe i mjesta gdje je stajao Ibrahim, alejhi selam.
3 Ova je pustinja između Mekke i Medine.
4 Bilježi Ibn Hiban, hadis je vjerodostojan. Sličan hadis bilježi Ehu Davud, a spomenut je u predznaku 131.
5 Bilježi Hakim, navodi da je hadis vjerodostojan po uvjetima imama Muslima,  a ne bilježe ga ni Buhari ni Muslim.
6 Bilježi Hakim, navodi da ako je Ebu Ez-Zubejr ovaj hadis čuo od Abdullaha ibn Omera, onda je vjerodostojan po uvjetima imama Muslima, a ne bilježe ga ni Buhari ni Muslim.
7 Ar. Et-tedželdžul znači pokreti popraćeni glasovima.
8 Bilježi imam Buhari od Ibn Omera, radijallahu anhu, a također ga bilježe Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu.
9 Bilježi Ebu Davud, šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim.
10 Bilježe Ibn Madže i Tirmizi, a hadis je vjerodostojan.