Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Rasprostranjenosti trgovine, partnerstva žene s mužem u trgovini, monopola...

Predznak Sudnjeg dana: Rasprostranjenosti trgovine, partnerstva žene s mužem u trgovini, monopola pojedinih trgovaca na tržištu

313
trgovina

Među ljudima će se proširiti trgovina, jer će postati dostupna i lahka, tako da će i žena postati partner s muškarcem u njenom vođenju.

Ova su dva predznaka spomenuta u jednom hadisu u kojem Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista će se pred Sudnji dan: nazivati selam samo poznatom, rasprostraniti trgovina da će žena u njoj sudjelovati sa mužem, kidati rodbinske veze, pojaviti lažno svjedočenje i kriti istinito svjedočenje, i pojaviti mnoštvo pisanja i knjiga.“1

A od Amra ibn Tagliba, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:  “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana to da se umnoži i rasprostrani imetak, da se raširi trgovina, da se  pojavi neznanje, i da čovjek ode u kupoprodaju, pa kaže: ‘Neću (trgovati), dok ne vidim sa biznismenom tim i tim’,  pa će  se  dati da traži u  okolini punoj  ljudi notara, ali neće ga biti.“2

Iz Poslanikovih riječi: “…i da čovjek ode u kupoprodaju, pa kaže: ‘Neću (trgovati), dok ne vidim (ili dok mi ne odobri) sa biznismenom tim i tim” se da razumijevati da će postojati veliki biznismeni, giganti i zastupnici za uvoz i izvoz određene robe, koji će posjedovati monopol na tržištu i dirigirati cijene do te mjere da običan trgovac neće smjeti ni kupiti ni prodati bez njihove dozvole. Ili, da će uvjet biti da mu oni kažu šta da kupi ili proda.

A riječi: …pa će se dati da traži u okolini punoj ljudi notara, ali neće ga biti, uzimajući u obzir druge hadise u kojima nas Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavještava da će  se raširiti pisanje, upućuju po svoj prilici na to da će se proširiti sredstva za pisanje poput kompjutera, mobitela, uređaja za pisanje na osnovu glasa i sl. do te mjere da će doći generacije koje neće poznavati niti vladati rukopisom.

Možda se u hadisu cilja na notara, koji piše kupoprodajne ugovore i vlada propisima trgovine, radeći to kao dobro djelo i ne tražeći za taj posao naknadu.3


Prema knjizi Kraj svijeta
Autor: Muhammed el-Arifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Bilježi imam Ahmed. Šejh Šuajb Arnaut ga ocijenio dobrim, a hadis je prenesen i u drugim verzijama sa sličnim značenjem.
2 Bilježi Nesai, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Es-Silsiletu es-sahiha. A termin rasprostranjenost i umnoženost imetka naveden je i u oba Sahiha.
3 Ovo značenje navodi šejh Es-Senedi u komentaru Nesaijeva Sunena.