Naslovnica Fetve Propis sklanjanja bačenog hljeba sa zemlje

Propis sklanjanja bačenog hljeba sa zemlje

639
Propis sklanjanja bačenog hljeba

Pitanje: U našem području je adet (navika) da onaj ko nađe parče hljeba na zemlji uzme isto i skloni sa strane, kako ga prolaznici ne bi gazili. Također, neće se ostaviti praznim, niti će se baciti u kantu za otpad; dok se sa ostalom (bačenom) hranom ne postupa na isti način! Pa da li ovakvo postupanje ima osnovu u šerijatu?

Odgovor:

Sva zahvala pripada Allahu, i neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

Uistinu, propisno je da se bačeni hljeb podigne i stavi na neko mjesto, i da se ne ostavlja tako bačen na zemlji, a od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi da je kazao:
„Ekrimul-hubze“ što znači: ukažite počast hljebu, odnosno poštujte hljeb. Hadis bilježi El-Hakim i ocijenjuje ga vjerodostojnim, a time se slaže i imam Ez-Zehebi.

Nije nam poznato da je hljeb nešto zasebno istaknut, i da se posebno treba uvažavati od ostale hrane. Naprotiv, treba voditi računa o svakoj vrsti hrane, i ne bacati istu ako je ispravna za upotrebu od strane čovjeka ili životinja.

U djelu Fejdul-Kadir imam El-Munavi, rahimehullah, je spomenuo sljedeće:
Rekao je Ibnul-Hadž: „Kada insan nađe hljeb, ili nešto drugo od hrane, a koja predstavlja blagodat, treba ga podići sa mjesta koje predstavlja neuvažavanje na čisto mjesto, gdje će biti sačuvan (od gaženja isl.), ali ga neće ljubiti, niti ga podizati iznad svoje glave kao što to čine mase, jer je to bidat (novotarija).“ Kaže El-Munavi: I ovo je isprobana stav, pa onaj ko uvažava i poštuje Allaha uvažavanjem Njegovih blagodati, On Uzvišeni će mu uzvratiti Svojom blagošću i plemenitošću, a kada ljude zadese poteškoće i nedaće, On će mu olakšati i izlaz dati.

A Allah najbolje zna.

Izvor: https://www.islamweb.net
Prijevod: Menhedž