Naslovnica Fetve Fetve o islamskim obredima Propis bacanja zemlje na kabur tri puta, nakon ukopa mejjita

Propis bacanja zemlje na kabur tri puta, nakon ukopa mejjita

821

Pitanje:

Kod nas je tradicija da se prilikom ukopavanja mejjita tri puta (rukom)baci zemlja na kabur. Pa da li ovo ima šerijatsku osnovu?

Odgovor:

Rezime fetve:

– Bacanje zemlje na kabur tri puta nakon što mejjit bude postavljen u njemu je mustehabb (poželjno), zato što se to prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nekih ashaba, radijellahu anhum, i određenog broja fakiha.

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i ashabe, a zatim:

Ako se ovim pitanjem baš cilja na bacanje zemlje na kabur, odgovor je da bacanje zemlje tri puta na kabur, nakon postavljanja mejjita u njemu, jeste mustehabb, i to se prenosi od Poslanika, nekih ashaba, i određene grupe učenjaka.

Rekao je imam Ibn Kudama El-Hanbeli:

„Prenosi se da je imam Ahmed prisustvovao jednoj dženazi, pa kada se pokopao(mejjit), Ahmed dođe do njegovog kabura te uze zemlju i tri puta je baci na njega(na kabur). Zatim se vratio na svom mjestu i rekao: ‘Vjerodostojno se prenosi od Alije, radijellahu anhu, da je bacao zemlju na kabur Ibn Mukeffefa.’ Također se od njega (Ahmeda) prenosi da je rekao: ‘Ako tako postupi, to je lijepo. Ako pak to ne uradi, nema smetnje.’ A mustehabb je tako postupiti je upravo zbog toga što se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao dženazu, zatim je došao do kabura, stojeći u pravcu glave mejjita, te je na njega(kabur) bacio zemlju tri puta. (Bilježi ga Ibn Ma'dže)

Isto tako, prenosi se od Amira bin Rabi'a, radijellahu anhu, da je Poslanik klanjao dženazu Osmanu bin Mez'unu, radijellahu anhu, zatim je došao do njegovog kabura, stojeći u pravcu njegove glave, i na njega bacio zemlju tri puta. (Bilježi ga Ed-Darekutni)

Također, Dž'afer bin Muhammed prenosi od svoga oca da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, svojim rukama tri puta bacio zemlju na mejjita. (Bilježi ga imam Šafija u svom Musnedu)

Ovaj postupak se prenosi i od Alije, radijellahu anhu, a od Ibn Abbasa se prenosi da je nakon ukopa Zejda bin Sabita na njegov kabur bacio zemlju tri puta, i rekao: ‘Ovako nestaje znanje.‘ “ (Završen citat Ibn Kudame)

A Allah najbolje zna!

 

http://bit.ly/2l9ayzp