Naslovnica Akida Vjerske obaveze koje treba ispoštovati onaj ko primi islam

Vjerske obaveze koje treba ispoštovati onaj ko primi islam

115
moja vjera islam

Opraštaju mu se sve obaveze koje su propisane i potvrđene u islamu za period prije njegova ulaska u islam:

Prema konsenzusu učenjaka, kada nemusliman primi islam, ne obavezuje se da nadoknadi ono što je propustio od obaveznih ibadeta, bilo namaz, post, zekat ili hadž.

Kaže Uzvišeni:

“Reci onima koji ne vjeruju: ako se okanu, bit će im oprošteno ono što je prije bilo.”

(El-Enfal, 38)

Vjerovjesnik, a.s., nije naređivao onima koji su primili islam da nadoknade propuštene farze (obaveze), jer islam briše ono što je bilo prije. Kada je Amr b. el-As, r.a., primio islam, došao je kod Poslanika, a.s., i uvjetovao da mu se oprosti.

Poslanik, a.s., mu je odgovorio: “Zar ne znaš, Amre, da islam briše sve ono što je bilo prije njega?” (Hadis bilježi Muslim)

Potpunost dobrote Uzvišenog Allaha spram Njegovih robova ogleda se u tome da će ih, ako prime islam, ipak nagraditi za njihova dobra djela koja su radili prije islama.

Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao:

“Kada neko od vas primi islam i lijepo obavlja ono čime je zadužen, upisat će mu Allah svako dobro djelo koje je prethodno učinio, a izbrisat će mu svako loše djelo koje je prethodno učinio…” (Hadis bilježi Nesai)

Buharija i Muslim bilježe hadis od Hakima b. Hizama, r.a., da je upitao: “Allahov Poslaniče, šta misliš, za poslove koje sam učinio iz pobožnosti u predislamsko doba: dijeljenje imetka, oslobađanje robova i obilaženje rodbine, slijedi li mi nagrada (na Sudnjem danu)?” te da mu je Poslanik, a.s., odgovorio: “Primio si islam s onim što si od dobra uradio.”

Pridržavanje islamskih propisa i pokoravanje njegovim načelima

Obaveza je svakome ko primi vjeru islam, bilo muškarcu ili ženi, da se pridržava islamskih propisa i adaba. Dakle, obavezan je da izvršava farzove (stroge obaveze) koje je Uzvišeni Allah propisao, kao što su propisani namazi, post mjeseca ramazana, ukoliko ne postoji neka prepreka koja bi ga spriječila, izdvajanje zekata ukoliko posjeduje imetak u iznosu nisaba i ako bi bio u njegovom posjedstvu cijelu godinu, hodočašće (hadž) na Allahov sveti Hram, ukoliko je u mogućnosti otići, obaveznost pokrivanja žene hidžabom (mahramom), te ostale obaveze.

Također je obavezan da se kloni zabranjenih i loših djela – neće drugima činiti nasilje ubijajući ih, neće povrijediti čast drugih čineći zinaluk i homoseksualizam, neće im oskrnaviti imetak krađom, uzimanjem mita ili kamatom, a neće činiti nasilje ni nad svojim razumom konzumiranjem alkohola, droga i drugih opijata koje je islamski vjerozakon zabranio.

Kaže Uzvišeni:

“O Vjerovjesniče, kada ti dođu vjernice da ti polažu prisegu: da neće Allahu nikoga ravnim smatrati i da neće krasti i da neće muževima tuđu djecu podmetati i da ti neće ni u čemu, što je dobro, poslušnost odricati, ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da ti oprosti; Allah, zaista, mnogo prašta i On je Milostiv.” (El-Mumtahina, 12)

Onaj ko primi islam, treba odmah u početku da vodi brigu o sljedećim propisima:

1 Da se okupa, jer je islamskim vjerozakonom kupanje propisano za onoga ko prima islam, shodno hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Vjerovjesnik, a.s., rekao Usali, r.a., kada je primio islam: “Idite sa njim do bašče toga i toga i naredite mu da se okupa.” (Hadis bilježi Ahmed)

Kada je Kajsa b. Asim prešao na islam, Vjerovjesnik, a.s., mu je naredio da se okupa vodom pomiješanom s lotosom (sidrom). (Hadis bilježe Ahmed, Tirmizi i Nesai)

2 Da izvrši obrezivanje ili sunećenje, tj. da odstrani suvišnu kožicu iznad glavića polnog organa muškarca. Onaj ko primi islam obavezan je izvršiti obrezivanje ako to nije već uradio prije primanja islama, jer je obrezivanje simbol islama i prirodna urođenost čovjeka. Obrezivanje je prvi naređivao Ibrahim, a.s.

Buharija i Muslim bilježe hadis da je Allahov Poslanik, a.s. rekao: “Ibrahim, a.s., obrezan je kada je imao osamdeset godina.” Ako nije u mogućnosti da obavi obrezivanje iz bojazni da ne naudi sam sebi zbog velike starosti ili bolesti ili pak ako mu kaže pouzdan doktor da će oslabiti zbog izgubljene krvi i da mu to može dovesti život u pitanje, nije griješan ako ne izvrši obrezivanje.

3 Naučit će suru Fatihu, jer je učenje sure Fatihe jedan od ruknova namaza i namaz nije ispravan ako se ne prouči Fatiha.

Buharija i Muslim bilježe hadis da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Nema namaza onaj ko ne prouči Fatihu iz Kur'ana.”

Onaj ko primi islam obavezan je što prije naučiti suru Fatihu na arapskom jeziku. Ako pak nije u mogućnosti odmah naučiti Fatihu, s njega spada odgovornost ako bude izgovarao: Subhanallah, elhamdulillahi, la havle ve la kuvvete illa billah i donosio tekbir, tj. izgovarao Allahu ekber. Navedeno će ponavljati i učiti dok ne nauči cijelu suru Fatihu.

Rifa'a b. Rafi’, r.a., prenosi da mu je Allahov Poslanik, a.s., rekao:

“Kada hoćeš namaz klanjati, uzmi abdest kao što ti je Uzvišeni Allah naredio, potom prouči ezan, također i ikamet pa stupi u namaz. Ukoliko znaš nešto iz Kur'ana, prouči, a ukoliko ne znaš, ti zahvaljuj Allahu, veličaj Ga i spominji.” (Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi)

4 Podučit će se uzimanju abdesta, jer je abdest uvjet za ispravnost namaza.

Kaže Uzvišeni Allah:

“O vjernici, kada hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza laktova operite – a glave svoje potarite – i noge svoje do iza članaka.” (El-Maide, 6)

Vjerovjesnik, a.s., je pojasnio da se namaz ne prima bez abdesta. Ebu Davud bilježi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Nijednom od vas nije potpun namaz dok se ne abdesti i ne upotpuni svoj abdest.”

5 Obaveznost posta mjeseca ramazana. Ukoliko čovjek primi islam u toku mjeseca ramazana i primi islam poslije pojave zore, obavezan je da se preostali dio tog dana sustegne od hrane, pića i spolnog odnosa, te će zanijetiti da posti od sutra preostale dane mjeseca ramazana. Ako bi pak primio islam prije pojave zore, on je obavezan zanijetiti da posti taj dan i dane koji slijede poslije njega, pa sve do kraja mjeseca. U oba slučaja nije obavezan napaštati propuštene dane prije primanja islama.

6 Obaveznost davanja sadekatu-l-fitra. Ukoliko čovjek primi islam prije zalaska sunca posljednjeg dana mjeseca ramazana, obavezan je da da sadekatu-l-fitr ako posjeduje hrane kod sebe u većoj mjeri nego što je potrebno njemu i njegovoj porodici za noć uoči Bajrama i na dan samog Bajrama. Ako bi pak primio islam poslije zalaska sunca posljednjeg dana mjeseca ramazana, nije obavezan dati sadekatu-l-fitr.

 

Iz knjige “Šta bi svaki musliman trebao da zna”
Ured Vijeća za fetve pri Ministarstvu za vakufe u Kuvajtu