Naslovnica Fetve Propis zekata na ženski nakit

Propis zekata na ženski nakit

940
zekat na nakit

Pitanje:

Pojedine žene pretjeruju u nošenju zlata i pored toga što je dozvoljeno, pa koji je propis davanje zekata na to zlato?

Odgovor:

Zlato i svila su dozvoljeni ženama a zabranjeni muškarcima kao što je potvrđeno od Poslanika alejhi selam da je rekao: “Dozvoljeno su zlato i svila ženama mog umeta a zabranjeno je muškarcima.” Hadis prenose Ahmed, Nesai i Tirmizija koji ga je ocenio ispravnim.

Pojedini učenjaci su rekli da nije obaveza davati zekat na nakit kojeg žeana nosi ili izdaje, a drugi su rekli da je zekat na nakit obavezan i ovo je ispravno mišljenje, tj. obaveznost zekata na nakit ako dostigne nisab i pregodini zbog uopštenih dokaza.

Nisab je 20 miskala u zlatu ili 140 miskala u srebru, kada nakit koji je od zlata svejedno bile minđuše, narukvice ili slično tome dostigne 20 miskala a to je u danjašnoj mjeri jednako 92 g. zlata postaje obavezan zekat na taj nakit. Zekat je inače 2.5% na količinu koja dostigne nisab.

Potvrđeno je u hadisu Poslanika alejhi selam da je neka žena došla kod njega a na ruci njene ćerke su bile dvije narukvice od zlata. Upitao ju je Poslanik: “Da li daješ zekat na ovo (misleći na te narukvice)? “ Odgovorila je: “Ne.” Na to joj je Poslanik rekao: “Da li te raduje da ti ih Allah na Kijametski dan zamijeni dvema narukvicama od vatre?” Rekao je prenosilac ovog hadisa: “Nakon toga ih je skinula sa ruke ćerke i uručila Poslaniku alejhi selam rekavši: Dajem ih Allahu i Njegovom Poslaniku alejhi selam.” Hadis prenose Ebu Davud i Nesai ispravnim lancem prenosilaca.

Prenosi se da je Ummu Seleme rekla Poslaniku alejhi selam a bila je nosila nakit od zlatnika: Da li ja ovo gomilam, o Allahov poslaniče? Reče Poslanik: “Ono što dostigne količinu na koju se daje zekat dadni zekat pa neće tada biti gomilanje.“ Hadis prenose Ebu Davud i Darimi, ispravnim ga je ocjenio Hakim.

Prenosi se od Aiše da je rekla: “Ušao je kod mene Poslanik alejhi selam na na ruci su mi bile narukvice (ili prstenje) od srebra. Upitao me je: “Šta je ovo, o Aiša?”, rekla sam mu: “Napravila sam ih kako bi se uljepšavala za tebe.“ Upitao me je: Da li daješe zekat na ovo?” Rekla sam: Ne. Nakon toga je rekao: “Dovoljno ti je to od vatre.“ Hadis je Hakim ocjenio ispravnim.

Ovo sve upućuje da ono na što se ne izdvaja zekat spada u gomilanje (kenz) zbog kojeg će vlasnik biti kažnjavan na Kijametski dan, da Allah sačuva kazne.

Molimo Allaha da svim muslimanima podari uspjeh, pomoć, uputu i ispravna djela, i molimo Ga da nama i svim muslimanima da uspjeh u onome što je dobro za islam, i da nas usmrti na dobro, On je Onaj koji sve čuje i Koji je blizu.
Neka je Allahov salavat i selam na Muhammeda, njegovu porodici i sve ashabe.

Izvor: https://binbaz.org.sa
Prevod i obrada: Menhedž