Naslovnica Islam Brak i porodica Izgradnja doma || 21. savjet: Širenje blagosti u kući

Izgradnja doma || 21. savjet: Širenje blagosti u kući

366
otac i sin u namazu

Dvadeset i prvi nesihat: Širenje blagosti u kući

Od Aiše, radijellahu anha, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:
„Kada Allah, džele šanuhu, želi dobro nekoj obitelji, On Uzvišeni među njih ubaci blagost.“1, a u drugom rivajetu stoji: „Kada Allah, džele šanuhu, zavoli neku obitelj, On Uzvišeni među njih proširi blagost.“2 Tj. oni tada postani blagi jedni prema drugima, a ovo je od sebeba sreće u kući i porodici.

Blagost je i te kako korisna među supružnike, prema djeci; i to dolazi sa lijepim i korisnim rezultatima, suprotno onome što rezultira grubost, kao što to potvrđuje i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
„Allah je, uistinu, blag i voli blagost i daje za blagost ono što ne daje za surovost, niti za bilo šta drugo.“3


Autor: šejh Muhammed Salih El-Munedžid
Iz djela “40 savjeta kako popraviti svoj dom”, str. 79.
Kompletan serijal na linku ovdje.
Prevod i obrada: Menhedž


1 Ahmed (6/71), a Albani kaže da je sahih u „Sahihul-džami'a“ (303).
2 Bilježi ga imam Ibn Ebi Dunja i drugi, a Albani kaže da je sahih u „Sahihul-džami'a“ (1704).
3 Muslim (2593).