Naslovnica Edeb - Odgoj Popravljanje zajednice Put onih koji nered čine

Put onih koji nered čine

401
Put mufsida

S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

Nema sumnje da su mufsidi (oni koji činenered) pomoćnici Iblisa i njegove vojske od ljudi u svakom vremenu, idu njegovim putem, slijede njegov trag i put u upropaštavanju Adema i njegovih sinova putem širenja golotinje i anarhije (slobodoumnost).

Prvo što je Iblis uradio sa Ademom i Havom jeste podsticanje njih dvoje da pojedu (plod) sa zabranjenog drveta, i to nije učinio osim da im skine njihovu odjeću kako bi im se otkrila njihova stidna mjesta, kao što nam to objašnjava Allah Uzvišeni pa kaže u prijevodu značenja: “O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću da bi im stidna mjesta njihova pokazao!”, tako da to bude pravcem i putem u Ademovom potomstvu kao što je Allah Uzvišeni upozorio Ademove sinove.

Ovako je razmišljanje mufsida u svakom vremenu, da šire golotinju, dozoljavaju mješanje muškaraca i žena, bude i raspiruju ljudske strasti i nagone, odobravaju uspostavljanje zabranjenih veza sve dotle dok se ne postigne najveći cilj a to je činjenje bluda (razvrata), i Evropa je davno prevazišla ove periode, a sada je počela sa devijacijama (pederizmom, lezbejstvom i dr), čak šta više ona se natječe u tome ko će šta gnusnije i odvratnije izmisliti!

Ono što ih poziva tome jeste da su oni dobro shvatili da je od najbitnijih faktora za uništavanje zajednica i njihovo cjepanje dozvoljavanje razvrata i nemorala, jer čovjek, nad kojim zavlada njegova strast i prirodni nagon, postaje kao životinja bez razuma i srca, a zadovoljavanje njegovih prirodnih nagona i smirivanje strasti je kod njega vrhunac njegovog znanja i cijela njegova briga, kao i rješavanje od zabrinutosti i bolne napetosti zbog toga, pa nije ga briga o tome da upotpuni neki posao ili da stiče znanje, niti da sačuva svoj moral i ispunjava prava, naprotiv samo brine za svoju strast, i u tom njegovom stanju on je duševno spreman i odlučan da uradi bilo šta da bi zadovoljio strast. Kada mu se to ispuni ubrzo mu se vraća zbog mnoštva podstrekača (stimulansa) koji su oko njega. Tako živi čovjek bez cilja, a onda ga ovlada stalna zabrinutost koja ga vodi ka potištenosti a nakon toga i do samoubistva.

Od tragova ove prljave ideje jeste stvaranje unutarnjih borbi koje proizilaze iz međusobnih sporova i nadmetanja u ispunjavanju strasti i hirova, a mi ćemo spomenuti prvi događaj (nesreću) u historiji čovječanstva.

Pored toga što je to mješanje porijekla i cjepanje društvenih veza koje predstavljaju snagu država i zajednica i njihovo jezgro, Allah je to uistinu opisao kao grijeh i loš put.

Ovi šejtani su se oslonili na dvije stvari u ostvarivanju ovog prljavog cilja a one su:
Prva stvar: raspirivanje ljudskih hirova i želja za kojima je čovjek po prirodi sklon, kao i korišćenje toga u zamrsivanju između istine i neistine, i mješanje između korisnog i štetnog. Na ovaj način je, njihov vođa Iblis postupio sa Ademom alejhis-selam kada je u njemu probudio prirodnu urođenost ljubavi prema vlasti i mržnje prema nestanku, jer je čovek po njegovoj prirodi takav da hoće postići ono od čega je rastavljen i dostići ono što mu je uskraćeno, pa je ono zabranjeno, za čovjeka baš privlačno i željeno, rekao je Allah Uzvišeni: „I reče: ‘Gospodar vaš zabranjuje vam ovo drvo samo zato da ne biste meleci postali ili da ne biste u redovima besmrtnika bili’.“

Druga stvar: Da se predstavljaju ljudima i obmanjuju ih time da su oni dobročinitelji i da ne žele osim dobro i sreću drugima, pa su ih obmanuli krijući se ispod parole materijalnog čistog znanja i teoretskog dokaza. Zaista se Iblis zakleo Ademu na iskrenost sa njim i na tome da mu je savjetnik: „i zaklinjaše im se: ‘Ja sam vama dvoma, zaista, savjetnik iskreni’.“

Zaista su ovu prljavu ideju izgradili jevreji koji su pravi smutljivci. Oni neistinito tvrde da su odabrani Allahov narod, i da je Allah stvorio pagane životinjama u obliku čovjeka radi hizmeta jevrejima. U Telmudu se spominje: “Pagani (nejevreji) su magarci koje je Allah stvorio zbog toga da ih jaše Allahov odabrani narod (misleći na jevreje)”. Zbog toga dozvoljavaju upropaštavanje svijeta radi ovladavanja istim. I zbog ovakvog pokvarenog ubjeđenja, oni su osnovali svjetske zajednice i organizacije koje žele da iskvare i unište ostale narode (nejevreje). Allah je potvrdio i upozorio na ovu činjenicu rekavši: „I nastoje na zemlji da čine nered, a Allah ne voli one koji nered čine“. Allah je upotrebio glagol u sadašnjem vremenu što upućuje na kontinuitet i svakodnevnicu, i potvrdio ga je slovom “n” zbog upozorenja pa gdje su oni koji razmišljaju?

Zaista su ovi smutljivci i oni koji su iskušani njihovom zamkom uzeli put šejtana i zakoračali njegovom stazom pa su izgradili neka shvatanja čija je vanjština hajr, ali njihova unutrašnjost je pravo zlo kao što je: neovisnost (oslobođenost), nepokoravanje propisima, jednodušnost, važnost miješanja muškaraca i žena, a da vjera i lijep moral nisu ništa drugo osim lanci koji okivaju čovjeka i usporavaju njegovo napredovanje.

Uistinu, oni su u tome iskoristili ono na čemu je bila Evropa u njenim mračnim periodima od neznanja, zaostalosti, potčinjenosti i vlasti nad njom od strane ljudi koji su se držali vjere, koji su oduzeli od njihovih naroda sve ljudske vrijednosti pod parolom tzv. „božanskog prepuštanja“, pa je Evropa bila pogodno mjesto za izvršavanje ovog pokvarenog plana tako da su ojačali neprijateljstvo i mržnju između vjerskih ličnosti i naroda i širili sliku crkvenog nasilja.

Poveli su se u tome za njihovim vođom Iblisom pa su širili među ljude ideje i teorije koje su bile od ideja njihovih članova koji su podsticali na mržnju svih vjera, kao i širenje bestidnosti i razvrata u dušama evropljana. Od svih tih teorija, najbitnijia (za njih) je Darvinova teorija koja je pozivala ka neznaboštvu i pohoti, i ova prljava ideja se vrlo brzo rasprostranila kao rezultat oslobađanja od potčinjenosti crkvi koja je nad njim sprovodila u to vrijeme.

Jevrej i mason po imenu Froid je počeo sa pojašnjavanjem aktivnosti koje čovjek rezultira tokom spolnog odnosa, i da zatvaranje i kontrolisanje seksualnog nagona dovodi do – kako ih je nazvao – problema i teškoća, i da od toga nastaju vrijednosti i moralne osobine (shodno njegovoj tvrdnji), te dodaje da je to loša praksa iz koje proizilaze duševni i psihički problemi i posljedice, a da o kašnjenju u stvaranju populacije i ne govorimo.
Zaista su ovu prljavu ideju širili cijelim svjetom do te granice da su njome bili iskušani čak i neki muslimani.

Sličan Froidu je i Deverkajm koji je tvrdio da skalpanje braka nije od ljudske prirode i da je osnova da ljudi budu poput životinja!!

Jevreji i njihovi pomoćnici su stali iza ovih i sličnih njima šireći njihove prljave ideje, a smatrali su maloumnima svoje protivnike i pripisivali bi im zaostalost. Oni (jevreji) su ti koji su izmislili filmsku i pozorišnu predstavu i širili je u cijelom svijetu, i oni su ti koji imaju vlast nad informativnim sredstvima u svim djelovima svijeta. Isto tako oni su vlasnici ideje o modnim revijama i takmičenja miss ljepote, tako da nećeš naći zla a da iza njega ne stoje jevreji i oni koji njihovim putem idu, pa su se ove ideje raširile kod ljudi kao vatra u zdrobljeno suho lišće, jer se oni (jevreji) oslanjaju na obmanjivanje i prevare poput njihovog imama Iblisa.

I na kraju nam ne preostaje osim da kažemo Allah nam je dovoljan i divan li je On zaštitnik, i da pomognemo one koji brane našu čistu vjeru i njene vrijednosti, i da naše sinove i kćeri sačuvamo od njihovog zla i pakosti.

Kaže Allah Uzvišeni u prijevodu značenja: „Zaista oni koji ne vjeruju troše imovinu svoju da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će je tako trošiti, zatim će zbog toga žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali – u Džehennem će biti potjerani“.

I kaže Uzvišeni: „Oni su zamke pleli pa je i Allah njima zamke pleo, a Allah najbolje zamke plete“.

Napisao: Muhammed Selame el-Gunejmi

Izvor: http://saaid.net/arabic/749.htm