Uvijek kada se proširi neka vijest o borbi protiv islama nailazimo na nekoga ko komentariše i kaže: “Islam će neminovno pobijediti; Allah čini ono što hoće; ne mogu oni ugasiti Allahovo svjetlo…“

Tačno je i nema sumnje da su u vjerodostojnom sunnetu došle nagovijesti koje se još nisu ispunile, stoga ne možemo reći da se to odnosi na prošlost i da nije ostalo išta drugo osim zalaska sunca islama. Ne, naprotiv, mi iščekujemo te radosne vijesti koje su nagovještene. Nema sumnje da će Allah uzdići svoju vjeru, i da će Allahovi neprijatelji i spletkaroši završiti na „smjetljiište historije“, a zatim će ih Allah sve sakupiti i baciti u Dženehem u što nema sumnje ni koliko treptaj oka.

Ne želimo ovu stvar dovoditi u pitanje, nego je pitanje: Gdje ćemo biti ja i ti koji izgovaraš ove riječi? I gdje će biti naša djeca toga dana? Da li ćemo biti na spašenoj lađi, ili na putu ka „smjetljištu historije“?

Mnogi od nas izgovaraju ove riječi puni optimizma, kao da će njegov problem biti riješen činjenicom da će islam pobijediti…

Žao mi je što moram reći da će možda tvoj problem biti upravo taj što će islam pobijediti! Možda će tvoj problem biti to što češ biti stavljen na kušnju (ispit), a nisi se zato spremao niti si spremio svoju djecu, pa da onda budeš u redovima neprijatelja koje će islam pomesti sa svoga puta!

Mnogi od nas pišu ove riječi optimizma hodajući prema mesdžidu (džamiji), a njegova djeca ili oni na koje on može imati utjecaja su u dubokom snu, svakodnevno se udaljavaju od svog islamskog identiteta. Otvorili su njihova srca i razume neprijateljima islama, koja oni pune prohtijevima, nejasnoćama, sumnjama u vjeri i udaljavanjem od propisa islama! Svejedno putem telefona ili na ulicama šetajući svoje pse, koje su kupili slijepo se povodeći za zapadnjacima!

Nemoj mi govoriti o ugašenom vulkanu koji će izbiti iz njihova srca onda kada bitka otpočne! Stvar nije u tome da se radi o prohtjevima i nemaru koje će iman koji se skriva duboko u srcima iznenada otkloniti, kao što se spominje u nekim kazivanjima o pokajnicima! Ne, naprotiv, bitka se upravo prenijela na taj iman da bi ga ugušila i iščupala iz srca, kako bi nakon toga oni u stvari bili ti koji će rušiti islam iznutra i nož koji se zabada u leđa.

Da, islam će pobjediti u to nema sumnje, sa ponosom ponositih ili sa potlačenošću poniženih, ali se postavlja pitanje: u kojem ćemo taboru mi i naša djeca biti tada? U redovima ponositih ili poniženih? U redovima vjernika ili munafika? Strpljivih ili onih čije su glave pognute neprijateljima islama? Dali će tvoja djeca biti od onih kojima će se ponositi naš Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ili pak propast i žalost po tebe, onda kada saznaš da si ih odgajao da budu gorivo u vatri?

Nemoj strahovati! U Allahovoj vjeri nije problem, zato što je to upravo Allahova vjera!

Problem je zapravo u meni i tebi. Zato trebamo raditi kako bi bili od onih koji će se ukrcati na lađi islama onda kada dođe pobjeda.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

“O ljudi, vi ste siromasi, vi imate potrebu za Allahom, a Allah je Neovisan i hvale Dostojan. Ako hoće ukloni će vas i nova stvorenja dovesti a to Allahu nije nimalo teško.” (El-Fatir, 15-17)

Neka se Allah smiluje Sejjidu Kutbu, kada je rekao: „Tako mi Allaha, zaista je pobjeda iznad naših glava, čeka riječ Budi pa da bude, i nemojte sebe zamarati vremenom kada će pobjeda doći, nego se pobrinite o tome da li ste na istini ili zabludi.“

Autor: Dr. Ijad Kunejbi
Prevod: Menhedž