Ratovi džinna i pričao o Iblisu

1046

Islamski video o Iblisu, njegovom visokom položaju kod Allaha prije nego se uzoholio i postao nevjernik.