Rukja kurs || Prva studija o uroku: Patofiziologija

    497

    U ovom predavanju se obrađuje tema uroka (i zavisti), koji je mehanizam iza same bolesti, kako se širi, koje su vrste uroka, kako se prepoznaju i kako urok tačno utiče na čovjeka, na njegov život, njegovo zdravlje i na njegovo liječenje od duhovnih oboljenja.

    Ostale dijelove rukja kursa pogledajte ovdje.

    IzvorRukja program