Naslovnica Islam Islam za početnike Šta zapravo znači biti zadovoljan sa Allahom kao Gospodarom

Šta zapravo znači biti zadovoljan sa Allahom kao Gospodarom

322
zadovoljstvo-allahom

Značenje zadovoljstva sa Allahom kao Gospodarom

Bilježi imam Muslim u svom “Sahihu” od El-Abasa bin Abdulmutaliba da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Slast imana je doživio musliman koji je zadovoljan da mu Allah bude Gospodar, islam vjera, a Muhamed Poslanik.”

Zadovoljstvo sa Allahom kao Gospodarom obuhvata slijedeće:

1 Zadovoljstvo sa Njegovim uređivanjem, određivanjem i da ono što je zadesilo roba ga nije moglo mimoići, a da ono što ga je mimoišlo nije ga moglo zadesiti, te prihvatanje onoga što je Allah odredio od dunjalučkih stvari.

2 Kada rob biva zadovoljan sa rububijetom Allaha i Njegovim uluhijetom tada i njegov Gospodar biva zadovoljan njime.

A kada njegov Gospodar biva njime Zadovoljan, onda ga On čuva, štiti i pazi.

3 Uzvišeni je u Svojoj Knjizi u više ajeta povezao Njegovo zadovoljstvo sa stvorenjima sa zadovoljstvom Njegovih robova Njime, pa je rekao: “Allah je njima zadovoljan, a i oni su zadovoljni Njime.”

4 Zadovoljstvo sa Allahom kao Gospodarom se ogleda u tome da samo Njega voliš, samo Njemu ibadet činiš, da se samo Njega bojiš i da samo od Njega tražiš i priželjkuješ; da samo Njemu ponizan budeš, da voliš i vjeruješ u Njegovo upravljanje i raspoređivanje, da se samo na Njega oslanjaš, da samo od Njega pomoć tražiš i da budeš zadovoljan s onim što čini On Uzvišeni- ovo je doista zadovoljstvo sa Allahom kao Gospodarom.

5 Ostvarivanje robovanja Njemu Uzvišenom kao i kufra u taguta.


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje