Naslovnica Fetve Rukovanje muškarca sa ženom i suprotno

Rukovanje muškarca sa ženom i suprotno

1946
knjige kljuc fetve

Pitanje: Radim na mjestu gdje se miješaju međusobno muškarci i žene. Ponekada bivam prisiljen da se rukujem sa svojim kolegicama na poslu. Ima li u tome kakve smetnje? Uprkos tome što se ja osjećam neugodno ali bez ikakvog osjećaja strasti.

Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu ve te'ala:

U ovom pitanju postoje dva potpitanja koja je potrebno obraditi svako pojedinačno, a ona su: 

Prvo: Zabranjeno je muškarcu da se rukuje sa ženom i suprotno. Zbog toga što je to čin suprostavljanja Poslanikovoj salallahu te'ala alejhi ve selem praksi koja je prenešena iz njegovih postupaka. Obadvojica šejhova, Buharija i Muslim, prenose predaju, dok je ova verzija od Buharije od majke pravovjernih Aiše radijjallahu anha da je rekla: Ruka Allahovog Poslanika salallahu te'ala alejhi ve selem nije dotakla ruku žene osim one koja je u njegovom posjedstvu. 

Nesai, Ibn Madže i Ahmed bilježe predaju o davanju prisege od strane žena Allahovom Poslaniku salallahu te'ala alejhi ve selem sa ispravnim lancem od Umejme kćeri Rekike radijjallahu anha da je Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao im: Ja se ne rukujem sa ženama. 

Taberani u svom djelu Džamia bilježi predaju, koju je Šejh Albani ocjenio vjerodostojonom, od Meakila b. Jesara radijallahu anhu da je rekao: Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem je rekao: Da se nekome od vas zabode metalna igla u glavu bolje mu je nego da dotakne ženu koja mu nije dozvoljena. 

Dakle, na osnovu spomenutog haram je muškarcu da se rukuje se žanama i suprotno. Također nema nikakvog dokaza u tome što to pojedinci žele ponekada obrazložiti sramotom ili da su prinuđeni na taj čin. Međutim, istina je da (mora da) se slijedi istina.

Musliman ne smije sebe izlagati smutnjama. Ili da se postavi u poziciju u kojoj nije sposoban da se suprostavi haramu i da se bori protiv svog nefsa kako ne bi pao u haram.

Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Ahmad Nedžib
Izvor: http://www.saaid.net/