Naslovnica Islam Poziv u islam Sabur Vjerovjesnika, alejhissalatu vesselam

Sabur Vjerovjesnika, alejhissalatu vesselam

544
sabur, strpljenje

Bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Pitala sam Poslanika, alejhissalatu vesselam: ‘Da li si ikada doživio dan koji ti je bio teži od Dana Uhuda?’ Poslanik odgovori: ‘Doživio sam od tvoga naroda što sam doživio. Najteže što sam od njih doživio je bilo na Dan Akabe. Tada sam se ponudio Ibn Abdi Jalilu b. Abdikulalu, ali mi nije udovoljio želji. Onda sam otišao zabrinuta lica. Došao sam sebi u Karnus-sa'libu. Podigao sam glavu i vidio oblak koji me natkrilio. Pogledao sam bolje i u oblaku vidio Džibrila. Pozvao me je i rekao: ‘Uzvišeni Allah je čuo šta ti je tvoj narod rekao i kako su ti odgovorili. Poslao ti je Meleka planina da mu narediš šta hoćeš da učini s njima.’ Pozvao me je i Melek planina, nazvao mi selam i rekao: ‘Muhammede, zapovijedaj šta hoćeš. Ako hoćeš, na njih ću sručiti dvije planine.’ ‘Naprotiv, nadam se da će Allah iz njihovih kičmi izvesti one koji će samo Allahu robovati i neće Mu širka činiti.'”1

U Bici na Uhudu je slomljen zub Poslaniku, alejhissalatu vesselam, i rasječena mu je glava. Krv je potekla, a on je govorio: “Kako može uspjeti narod koji je okrvavio svog vjerovjesnika, koji mu je polomio zub, a on ih poziva Allahu!?”2

Od Ibn Mesuda se bilježi da je rekao: “Ušao sam kod Allahova Poslanika, alejhissalatu vesselam, a on je bio klonuo od bolova. Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, vidim da si žestoko klonuo?’ On je rekao: ‘Naravno, boli me kao što bi boljelo dvojicu od vas.’ Ja sam upitao: ‘Je li zbog toga što imaš dvostruku nagradu?’ On je rekao: ‘Jeste, zbog toga. Nema muslimana kojeg zadesi neka nevolja, ubod trna i više od toga, a da mu Allah zbog toga ne izbriše neku pogrešku na način kao što lišće opada sa drveta.'”3

I ovo ukazuje na njegov sabur u bolesti. Što se tiče njegova sabura u ibadetu, bilježi se od Aiše, radijallahu anha: “Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je klanjao noćni namaz toliko da su mu stopala natjecala, pa bih mu rekla: ‘Zašto tako činiš, Allahov Poslaniče, kada ti je Allah oprostio i prijašnje i potonje postupke?’ On je rekao: ‘Zar da ne budem zahvalan rob?”‘4

Pokazatelj njegova sabura u siromaštvu i tjeskobi je hadis koji je zabilježen od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Postelja Allahova Poslanika alejhissalatu vesselam, je bila od sušene kože napunjene palminim likom.”5

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam pokazuje kako saburiti i u gubitku djeteta. Od Enesa, radijallahu anhu, se bilježi da je rekao: “Vidio sam Ibrahima kako izdiše pred Poslanikom, alejhissalatu vesselam, i Poslanikove, alejhissalatu vesselam, oči su se ispunile suzama. Onda je rekao: ‘Oči suze, a srce tuguje.”‘6

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen 

Bilješke:

1 Buhari, 6/224.
2 Muslim, 1719.
3 Buhari, 10/96; Muslim, 2571.
4 Buhari, 4837, Muslim, 2820.
5 Buhari, 1650.
6 Tabekat, od Ibn Sa'da, 1/90.