Naslovnica Šerijat Fikh Propis hodanja i sjedenja na kaburovima

Propis hodanja i sjedenja na kaburovima

1965
mezarje

Mnogi muslimani kada prisustvuju na nekoj dženazi hodaju po kaburovima muslimana neznajući opasnost tog njihovog postupka. A kada se dženaza spušta u kabur mnogi od prisutnih sede ili naslanjaju se na kaburove muslimana. Ovo je jedna vrlo ružna navika koja se uvukla medju muslimane.

Stvar postaje još gora kada te muslimane koji to rade neznajući islamski propis o tome ili iz zaborava, ne opominje imam (hodža) koji vodi postupak ukopa umrlog, a on (hodža) je najpreči da opominje i poduči muslimane onome što ne znaju naročito ako u onome što rade ima velikih grijeha.

Potvrđeno je da je Allahov Poslanik zabranio hodanje po kaburovima.

Što se tiče sjedenja na kaburovima, prenosi se jasna zabrana od Allahovog Poslanika alejhi selam o sjedenju na grobovima.

Prenosi se od Ebu Mersedina El Ganevija da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik alejhi selam: “Nemojte da sjedite na kaburovima i nemojte klanjati namaz prema kaburovima.” Ovaj hadis prenosi Muslim (2250).

Drugi hadis koji takođe jasno upućuje na zabranu sjedenja na kaburovima jeste hadis koji prenosi Ebu Hurejre: Rekao je Allahov Poslanik alejhi selam: ‘Da neko od vas sjedne na žaru koji će mu spaliti odjeću i stići do njegove kože bolje mu je nego da sjedne na nekom kaburu’.” Ovaj hadis takođe prenosi Muslim (2248).

Zbog ovih vjerodostojnih hadisa svaki musliman treba da se kloni ovih ružnih navika, i da poštuje muslimane kako žive tako i one mrtve, jer su kaburovi njihove kuće u kojima borave do časa proživljenja i da ih ne ezijeti sjedenjem na njihovim kaburovima jer je Poslanik alejhi selam u drugim hadisima objasnio da je sjedenje na nekom grobu ezijet (uznemiravanje) umrlog koji je ukopan u tom kaburu.

Ova stvar je toliko opasna da su neki učenjaci rekli da je sjedenje na kaburu veliki grijeh za koji se kažnjava ako se ne pokaje onaj ko ga uradi, stoga upozoravamo muslimane na ovu zabranjenu stvar i da se klone svih zabrana koje je zabranio Allah i Njegov Poslanik alejhi selam.

A Allah najbolje zna.

Priprema: Menhedž