Upoređivanje Allahovih svojstava sa svojstvima stvorenja

471

Da li je dozvoljeno upoređivati svojstva stvorenja sa Allahovim svojstvima i nazivati svojstva stvorenja istim imenima kao i Allahova. Saznajte u ovom kratkom izlaganju šejha Jusufa Barčića, rahimehullah.

Priprema: Menhedz.com