Kako prepoznati istinu od neistine

1156

U ovom klipu šejh Jusuf Barčić, rahimehullah, objašnjava na koji način musliman treba da prepoznaje ispravno od pogrešnog, i istinu od neistine.

Priprema: Menhedz.com