Naslovnica Kur'an U okrilju ajeta: Allahove blagodati

U okrilju ajeta: Allahove blagodati

89

Kaže Uzvišeni Allah u prevodu značenja:

“Koji vam je Zemlju posteljom, a nebo zdanjem učinio; Koji s neba spušta vodu i s njom izvodi plodove, opskrbu vašu. Zato ne pripisujte Allahu ortake, a vi znate.” (El-Bekara, 22)

U ovom ajetu Uzvišeni Allah spominje i navodi Svoje blagodati koje je podario ljudima, a kojima je, obraćajući im se, naredio da samo Njega obožavaju.

Doista Uzvišeni Gospodar vam je potčinio Zemlju po kojoj hodite, i na kojoj živite uzimajući je svojom posteljom baš kao i tepih koji se prostre da bi po njemu svojim nogama gazili, dok je na njoj podigao visoka brda bez kojih Zemlja ne bi bila čvrsta i stabilna, ona su poput jakih stubova da se (Zemlja) ne bi poremetila. A nebesa je podigao iznad Zemlje, te ih izgradio u obliku kupole, pa ona predstavljaju krov za Zemlju. Zatim je nebesa uljepšao svijetlećim zvijezdama koje se kreću, poput Sunca, Mjeseca i drugih zvijezda, dok je sa neba spustio kišu (vodu) da bi vas napojio, a i Zemlju kako bi iz nje nikli plodovi raznovrsnih boja, izgleda i okusa od voća i povrća kao hrana za vas.

Prenosi se od Aiše, radijellahu anha, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kad
god bi video kišu: “Allahumme sajjiben nefi’an” (Allahu moj, podari nam korisnu kišu!)1

Dakle spuštanje kiše je od velikih blagodati Allaha koje nam je podario. Također, u ovom ajetu Uzvišeni Gospodar ljudima zabranjuje svaki vid širka, stoga, o ljudi, nemojte Allahu pridruživati suparnike i drugove. Pa zaista je Uzvišeni Allah jedini stvoritelj ovog ogromnog univerzuma, i On u tom stvaranju nema suparnika niti sličnoga, niti iko drugi može stvoriti bilo šta od onoga što je stvorio On Uzvišeni.

Prema tome, blagodat ibadeta se ogleda u tome da on bude izvršen samo radi Allaha
Jednoga Koji nema sudruga, i da se s tim ibadetom ne pomiješa ni najmanji vid širka.

Od Abdullaha b. Mes’uda, radijellahu anhu, se prenosi da je kazivao: Neki je čovjek upitao: ‘Allahov Poslaniče, koji je grijeh najveći kod Uzvišenog Allaha?’ “Da Allahu, koji te je stvorio, pripišeš druga”, odgovori Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.2

Zatim, iz ovog ajeta možemo izvući fikhski propis, a on je: nije dozvoljeno reći “Ono što Allah hoće i ti, ili: ono što Allah hoće i taj i taj čovjek!”, već moramo kazati: ono što Allah jedini hoće.

Od Abdullaha b. Abbasa, radijellahu anhuma, se prenosi da je neki čovjek rekao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ono što Allah hoće i ti!’, pa mu Poslanik reče: “Zar si me učinio suparnikom Allahu?! Naprotiv, reci: ono što Allah jedini hoće.”3

Izvor: Iz knjige “Fi zilali ajeh”, 12. str.
Autor: Naila Hašim Sabri
Ostali dijelovi serijala ovdje.
Prijevod: Menhedž

Bilješke:

  1. Hadis bilježi Buhari u Sahihu (1032), Ibn Hibban u Sahihu (1006), i Ahmed u Musnedu (24144).
  2. Bilježi ga Buhari u Sahihu (6861), Muslim u Sahihu (86), i Ebu Davud u Sunenu (2310).
  3. Bilježi ga Ahmed u Musnedu (1964), i Ibn Madžeh u Sunenu (2117).