Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Rascjepljenje Mjeseca

Predznak Sudnjeg dana: Rascjepljenje Mjeseca

2617
Ilustracija

Kaže Uzvišeni: “Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! A oni, uvijek kada vide dokaz, okreću se i govore: ‘Čarolija neprestana!'”1

Ibn Kesir, rahimehullah, navodi slijedeće: “Ovaj se događaj desio u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je zabilježeno u mnogobrojnim (mutevatir) predajama koje su vjerodostojno prenesene do nas. Postoji jedinstven i neupitan koncenzus među ulemom, da se rascjepljenje Mjeseca desilo u doba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da predstavlja jednu od velikih mudžiza.2

Tako Enes, radijallahu anhu, navodi slijedeći hadis: “Mekelije su tražile od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da im pokaže kakav znak3, pa im se pokaza rascjepljenje Mjeseca.“4

A Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi slijedeće: “Bili smo tako sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na Mini kada se raspoluti Mjesece na dvije polovine, jedna polovica s donje strane planine, a druga ispred. Na to nam Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Budite svjedoci!”5

Ibn Abbas, radijallahu anhu, opet opisuje slijedeći događaj: “Okupiše se jednom mušrici oko Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu rekoše: „Ako nam istinu govoriš, pa de raspoluti Mjesec na dvije polovine, jedna da bude poviš planine Ebu Kubejs, a druga poviš planine Kajka'an.“ Bješe noć uštapa, pa se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovom obrati svome Gospodaru da učini ono što su mu tražili. I dogodi se da se raspoluti Mjesec na dvije polovine, jedna poviše planine Ebu Kubejs, a druga iznad Kajka'ana. Na to Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Budite svjedoci!”6

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Prijevod značenja  sure El-Kamer: 1 -2.
2 Pogledaj: Tefsiru Ibn Kesir, dio 7., str. 427.
3 Kao potvrda poslanstva. (Op. prev.)
4 Bilježe ga imami Buhari i Muslim.
5 Bilježe ga imami Buhari i Muslim.
6 Hadis prenosi Ebu Neim u Delailu en-nubuvve, a u lancu prenosilaca je Musa ibn Abdurrahman koji je poznat kao nepouzdan, ali ovaj hadis jača dosta drugih sličnih hadisa. Navodim ga ovdje smatraj ući lijepim spomenuti nešto što su mnogi učenjaci navodili.