Naslovnica Akida Zašto šejtan mrzi čovjeka?

Zašto šejtan mrzi čovjeka?

975
džinni, šejtani

Pitanje: Želim da znam neke informacije o šejtanu. Da li mi možeš pomoći?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu.

Kad je Iblis, Allah ga prokleo, odbio učiniti sedždu Ademu, Allah ga je protjerao sa nebesa i nad njim se obistinilo Allahovo prokletstvo sve do Sudnjeg dana. Allah mu je rekao:

“Izlazi onda iz Dženneta! – reče On – proklet da si i Moje prokletstvo će te do Sudnjeg dana pratiti!” (Sad, 77-78)

Zatim je zamolio Allaha da mu da roka do proživljenja, pa mu je Allah to udovoljio: “Daj mi vremena do dana njihova oživljenja!” – zamoli on. “Daje ti se vremena!” – reče On.” (El-E'araf, 14-15)

Kad je Iblis, Allah ga prokleo, dobio sigurnost da neće propasti (tj. umrijeti na dunjaluku, op.M) postao je jogunast, nasilnik i neprijatelj.

“E zato što si odredio pa sam u zabludu pao – reče – kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati pa ću im sprijeda, i straga, i zdesna i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!” (El-E'araf, 16-17)

Kada je to Iblis izjavio, Allah je rekao:

“Odlazi” – reče On. ‘Onima koji se za tobom budu poveli i tebi – kazna  džehennemska biće vam puna kazna. l zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im ortak u imecima, i u djeci, i daji im obećanja – a šejtan ih samo obmanjuje – ali, ti doista nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim.’ A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik!” (El-Isra, 62-65)

Ovdje je šejtan objavio prljavo neprijateljstvo sinovima Ademovim, pa im je počeo uljepšavati grijehe, zavoditi u činjenje harama i prljavih djela. Naređivao im je da čine zlo i razvrat, a većina ljudi je ostala obmanjena. Zapali su u grijehe i zabrane:

I Iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio, i oni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika.” (Sebe, 20)

Sve što se dogodi sinovima Ademovim u vidu kufra (nevjerstva), ubistva, neprijateljstva, mržnje, širenja razvrata, bluda, razgolićavanja žena, pijenja alkohola, obožavanja kumira i činjenja velikih grijeha su šejtanska djela kako bi ih odvratio od Allahova puta i pokvario, vodeći ih sa sabom u vatru Džehennema:

O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo zato se toga klonite da biste postigli što želite. Sejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?” (El-Ma'ide, 90-91.)

Allah nas je upozorio na slijeđenje šejtana: O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi. (En-Nur, 21)

Kada se insan udalji od Allaha šejtan ga preuzme i uvuče u pravljenje nereda i tiranije:

“Zar ne vidiš da Mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju?” (Merjem, 83)

Svako onaj ko se okrene od Allaha i krene za šejtanom uništava sam sebe, a njegov dunjaluk i ahiret, također, propadaju:

“A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti!” (En-Nisa, 119)

Šejtan je usvojio raznovrsne metode zabluđivanja. Iskvario je mnoge ljude i uljepšao im loša djela i uveo ih u Džehennem, a ružnog li završetka?!

“On im obećava i primaljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana. Njihovo prebivalište biće Džehennem i oni iz njega neće naći spasa!” (En-Nisa, 120-121)

Neprijateljstvo šejtana prema Ademu i njegovim potomcima je iskonsko. Allah je Adema i njegovu ženu nastanio u Džennetu, pa je šejtan prišao Ademu i uljepšao mu nepokornost. Adem, a.s. mu se pokorio misleći da je iskren. Zbog te nepokornosti Allahu Adem, a.s. je istjeran iz Dženneta. Zatim mu je Allah oprostio i upozorio nas na pokoravanje šejtanu. Uzvišeni kaže:

“O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo.” (El-E'araf, 27)

Kada znamo da je neprijateljstvo šejtana prema ljudskoj vrsti potpuno jasno i očito, Allah nam je naredio da ga se čuvamo, da mu objavimo rat i neprijateljstvo.

“Šejtan je uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri.” (Fatir, 6)

Allah nas je uputio da Mu se utječemo od šejtana prokletog kada nam god on potakne interes za nepokornošću, pa kaže:

“A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer On uistinu, sve čuje i zna sve.” (Fussilet, 36)

Na Sudnjem danu, Danu istine i pravde, šejtan će priznati svoj zločin i obznaniti pred stvorenjima da je Allah iskren, a da je on lažov i da nema prijekora njemu, nego prijekor pada na onoga ko ga bude slijedio, a takvi će se pokajati. Međutim, tada kajanje neće koristiti.

I kad bude sve riješeno, šejtan će reći: ‘Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazvalij zato ne korite mene već sami sebe niti ja mogu vama pomoći niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim.’ Nevjernike sigurno čeka bolna patnja.” (Ibrahim, 22)

Odgovorio: Muhammed Salih el-Munedždžid
Iz knjige: Fetve – ahlak, odgoj, društveni problemi
Priprema i obrada: Menhedz