Naslovnica Opšti mudžtehidi Ibnul-Kajjim el-Dževzijje Dozvoljeno ukrašavanje

Dozvoljeno ukrašavanje

144
islamske teme

Dozvoljeno ukrašavanje

Riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s: “Allah je, uistinu, lijep i voli ljepotu” podrazumijevaju ljepotu i urednost odjeće, što je bilo i povodom izricanja ovog hadisa. Međutim, jezička općenitost teksta ne isključuje poimanje drugih vrsta ljepote, kao što se navodi u hadisu: “Allah je čist i voli čistoću!”1

U Muslimovom je Sahihu zabilježeno:

“Allah je dobar, i od djela samo dobra prihvata!”2

U zbirkama sunneta navodi se: “Allah zaista voli da vidi trag Svoje blagodati na Svome robu!“3

Od Ebu el-Ahvasa el-Džušemija, r.a, se prenosi da je rekao: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., vidio je na meni istrošenu, staru odjeću, pa me upitao: ‘Da li imaš imetka?’ ‘Da’, odgovorio sam. A on opet upita: ‘Šta posjeduješ?’ Rekao sam: ‘Od svega po nešto. Ovaca i kamila koje mi je Allah podario.’ Na to mi Poslanik, s.a.v.s., reče: ‘Neka se onda na tebi vidi Allahova blagodat i plemenitost koju ti ukazuje!’4

Allah Uzvišeni voli da se na Njegovom robu vide tragovi Njegove blagodati. To je ljepota koju On voli, i time Mu se zahvaljujemo na ukazanim blagodatima.

Zahvala na blagodatima jeste unutarnja, suštinska ljepota. On voli da na Svome robu vidi vanjsku ljepotu, u blagodatima, i unutarnju ljepotu, u zahvalnosti na tim blagodatima.

Zbog ljubavi prema ljepoti i ukrašavanju Allah Svevišnji darovao je robovima Svojim odjeću koja će ukrašavati njihovu vanjštinu, tijelo. A darovao im je takvaluk, bogobojaznost, da ukrašava njihovu unutrašnjost, srce i dušu.

U tom kontekstu, Uzvišeni je objavio: “O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća čestitosti (bogobojaznosti), to je ono najbolje.”5

O stanovnicima Dženneta Allah je rekao: “Blaženstvo i radost će im darovati i Džennetom i svilom ih, za ono što su trpjeli, nagraditi.”6

Lica će im uljepšati blaženstvom, srca radošću, a tijela svilom.

Allah Uzvišeni kao što voli ljepotu u riječima, djelima, odjeći i izgledu, tako isto prezire sve ono što je ružno: ružan govor, djela, odjeću i izgled. Allah prezire ružnoću i one koji je predstavljaju, a voli ljepotu i one koji se njome kite.

Autor: Ibnul Kajjim el-Dževzijje
Iz knjige “Riznica znanja”

Bilješke:

1 Hadis je veoma slab. Et-Tirmizi u Sunenu, br. 2799, i kaže da u senedu hadisa ima mahana.
2 Muslim u predanju od Ebu Hurejre, r.a. Hadis br. 1015.
3 Et-Tirmizi, hadis br. 218, Et-Tajalisi, hadis br. 2261, Ahmed, hadis br. 678, El-Hakim, 4/135, i kaže da je sahih. Svi su hadis prenijeli nizom do Amra b. Šuajba, od njegovog oca, od djeda.
4 En-Nesai, hadis br. 5238, Ebu Davud, hadis br. 4063, Ahmed, 3/473 i EI-Hakim, 4/181. A sened hadisa je ispravan.
5 El-E'raf, 26.
6 El-Insan, 11-12.