Naslovnica Učenjaci mezheba Imam Šafija Pitanje zbog kojeg se promjenila boja lica imama Šafije

Pitanje zbog kojeg se promjenila boja lica imama Šafije

824
islamske slike

El-Muzeni, učenik imama Šafije, prenosi sljedeće:

Jednom dok smo bili kod imama Šafije, naiđe neki starac na kojem je bila odjeća od vune, a u ruci je držao bastun, pa je imam Šafija, iz poštovanja prema ovom starcu, ustao i pripremio mu mjesto da sjedne. Starac tada nazva selam pa sjede, a Šafija ga cijelo vrijeme pratio pogledom iskazujući mu uvažavanje. Odjednom starac se obrati Šafiji riječima:

– Želim te nešto upitati? – a ovaj mu uzvrati:
– Pitaj.
– Šta je dokaz u Allahovoj vjeri? – reče starac.
– Allahova Knjiga – odgovori Šafija.
– I šta još? – ponovo upita starac.
– Sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem – opet odgovori Šafija.
– I šta još? – starac ponovo upita,
a Šafija odgovori:
– Konsenzus (idžma’) ummeta (da su svi muslimani saglasni oko nečega, op.rec).
Na to mu starac uzvrati riječima:
– Odakle ti to: „konesnzus ummeta“?!’

Tada se imam Šafija malo zamislio, a starac mu se ponovo obrati:

– Dajem ti rok od tri dana, da mi doneseš dokaz iz Allahove Knjige, u suprotnom, pokaj se Allahu Uzvišenom (za govor bez znanja).

U tom trenutku lice imama Šafije promjeni boju, zatim je ustao i otišao, te više nije izlazio. Trećeg dana, između podne i ikindije namaza, pojavio se Šafija, a već su mu lice, ruke i noge bile otekle zbog iscrpljenosti, pa je došao i sjeo s nama. Istog momenta se pojavio i onaj starac, pa je nazvao selam i sjeo, a zatim se obrati riječima:

– Želim svoj odgovor!
Šafija uzvrati:
– Dakako. Utječem se Allahu od prokletog šejtana, kaže Uzvišeni Gospodar:
„A onoga ko se suprotstavi Poslaniku, nakon što mu jasno bude pokazan Pravi put, i slijedi put koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini što je naumio, i bacit ćemo ga u Džehennem, a loše je to konačno odredište!“ (En-Nisa: 115). Allah ga neće baciti u Džehennem zbog njegovog suprotstavljanja konsenzusu vjernika ako isti nije farz (obavezan)?!’.
– Istinu si kazao – reče starac, zatim ustade i ode.

Nastavlja Šafija pa kaže: U tom periodu sam svaki dan po tri puta proučio cijeli Kur'an, sve dok nisam naišao na ovaj ajet”.

Izvor: Sijeru e'alamin-nubela (10/83)
Prevod i priprema: Menhedž