Naslovnica Edeb - Odgoj Četiri odlike zikrullaha (spominjanja Allaha)

Četiri odlike zikrullaha (spominjanja Allaha)

517

Blagodati halki zikra

Od Ebu Hurejre radijellahu anhu se prenosi da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Doista oni koji spominju Allaha imaju četiri odlike: na njih se spušta smiraj, obuhvata ih rahmet, okružuju ih meleci i Gospodar ih spomene među onima koji su kod Njega.” (Muslim)

– Ibn Redžeb kaže da su ovo četiri odlike koje se nalaze pri svakom skupu koji je sačinjen radi zikra Allah pa ih objašnjava:

– Jedna od njih je: na njih se spušta spokoj. U dva “Sahiha” se prenosi od El-Bera bin Aziba da je rekao: “Neki je čovjek čitao suru El-Kehf, a pored njega je bio njegov konj. Iznad njega je došao jedan oblak, počeo kružiti i približavati se; konj je osjetio nešto čudno i lagano uzmicao u stranu zbog tog oblaka. Kada je osvanulo, otišao je Allahovom Poslaniku alejhi selam i ispričao mu šta se dogodilo, pa mu je Poslanik alejhi selam na to rekao: “To je smiraj koji se spustio zbog Kur’ana.”

– Druga: obuhvatanje rahmetom – rekao je Uzvišeni Allah: “.. milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.”

– Treća: da ih meleki okružuju.

– Četvrta: da ih Allah spomene među onima koji su kod Njega. U dva “Sahiha” stoji predaja od Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Kaže Allah aze ve džel: ‘Ja sam sa Mojim robom kada misli o Meni, Ja sam sa njim kada Me spomene, pa ako Me spomene u sebi, i Ja ga spomenem u sebi, a ako Me spomene na nekom skupu, Ja njega spomenem na boljem skupu.'”

A Allahovo spominjanje Njegovog roba je da ga pohvali u najuzvišenijem društvu – među melecima – i da im se hvali tim robom.

– Er-Rebia je rekao: “Zaista Allah spominje onoga ko Njega spomene, povećava blagodati onome ko Njemu zahvaljuje i kažnjava onoga ko u Njega ne vjeruje.”

– Allahov salavat na roba je da ga pohvali među melecima.

– Neki čovjek reče Ebu Umami radijellahu anhu: “Video sam u snu kao da meleci donose salavat na tebe kad god si ušao i izašao i kad god si ustao i sjeo.  Ebu Umame mu reče: “Takođe, ako biste i vi htjeli, meleci bi i na vas donosili salavat” zatim je proučio ajet: “O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, ujutro i navečer Ga veličajte; On vas blagosilja, a i meleki Njegovi.”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje