Činjenje ibadeta radi postizanja dunjalučke koristi || Muhammed el Munedžid

346

Činiš ibadet isključivo radi dunjalučke koristi, ili ga činiš radi Allahovog zadovoljstva i ahireta, ali u njemu ima želje za postizanjem dunjaluka… Da li je ovo ispravno? Odgovor potraži u ovom dersu cijenjenog šejha Muhammeda Saliha el-Munedždžida.

Poslušajmo i uzmimo pouku iz ovog govora i preporučimo ga drugima.