Prvo: Pri ulasku u mesdžid (džamiju) klanja se dva rekata tehijetul mesdžida, zatim se čeka hutba.

Dakle, ne postoje suneti prije džume kao što imaju suneti prije podne namaza, međutim vrijeme prije početka hutbe može se iskoristiti u učenju Kur'ana, zikra, ili klanjanja više rekata (dva po dva) nafile, ali ne s nijetom džumanskog suneta.

Drugo: Kada se prouči ezan i dova posle ezana, sluša se džumanska hutba.

Nije dozvoljeno ništa pričati za vrijeme hutbe, čak ni drugog (koji priča) ne smije se opomenuti.

Ukoliko imam dovi sa minbera ostali klanjaci tiho aminaju, ali niko ne diže ruke za vrijeme hutbanske dove (osim ako se uči dova za kišu).

Treće: Kada imam siđe sa minbera i kada se prouči ikamet klanja se dva rekata džume namaza.

Četvrto: Posle završenog zikra klanja se četiri rekata (dva po dva) džumanska suneta, ukoliko se klanja u džamiji, a samo dva rekata ukoliko se klanja u kući.

Sa ovim se džuma namaz sa sunetima završava.

Sve mimo ovoga je višak, a višak u ibadetu je novotarija.

Allah subhanehu ve teala je upotpunio vjeru, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prenio ashabima, a ashabi su to primjenili u praksi.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. (Buhari, br. 631).

Ovaj hadis je došao u imperativu, naredbi, i zato ni u vjeri, a ni u namazu (koji je stub vjere), niko nema pravo da mijenja, dodaje ili oduzima.

Prema tome, onaj koji želi da upotpuni svoju vjeru neka slijedi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i neka radi onako kako je on to radio.

mr. Jakub Alagić

Izvor: Facebook stranica Vjerovanje Bošnjaka
Obrada: Menhedž