Naslovnica Fetve Savjet momku i djevojci koji su na početku puta ustrajnosti u vjeri

Savjet momku i djevojci koji su na početku puta ustrajnosti u vjeri

307
savjeti momku i djevojci

Pitanje: Koji je vaš savjet momku koji je na početku puta ustrajnosti u vjeri?

dekorativna linija

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu,

Naš savjet takvom momku, koji se ako Allah da nalazi na ispravnom putu jeste:

Prvo: Da od Allaha uvijek traži da ga učvrsti u vjeri i potpomogne na istini.

Drugo: Da što više uči Kurˊan razmišljajući o njegovom značenju; zato što Kur'an ostavlja velikog traga na srca, onda kada ga čovjek uči s razmišljanjem.

Treće: Da vodi brigu o pokornosti Allahu, te ne zapada u klonulost i nemarnost. Čak se je i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, utjecao Allahu od iznemoglosti i lijenosti.

Četvrto: Da se drži dobrog društva, a izbjegava loše.

Peto: Da sam svoju dušu savjetuje onda kada osjeti da mu ona govori: „Zaista je cilj daleko i put dug.“ Da je posavjetuje i učvrsti na istini; stoga što je Džennet prekriven teškoćama, a Džehennem strastima.

Šesto: Da se klone loših prijatelja, čak ako su mu bili i prisni prije toga; zato što će oni utjecati na njega, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: „Primjer lošeg prijatelja s kojim sjediš je kao primjer onog koji puše u vatru; ili će ti spaliti odjeću, ili ćeš od njega poprimiti neprijatan miris.“


Odgovorio: Šejh Muhammed b. Usejmin, Susreti: Otvorena vrata, 1/153.
Izvor: Islamhouse
Obrada i naslov: Menhedž
Napomena od Menhedža: Sve pomenuto važi i za djevojku/ženu muslimanku. Pitanje je
bilo upućeno šejhu od strane mladića, pa je odgovor dat mladiću.