Naslovnica Fetve Da li je ispravan abdest bez izgovaranja Bismile

Da li je ispravan abdest bez izgovaranja Bismile

975
Abdest nedoumice sumnje

Pitanje: Da li je ispravan abdest ako zaboravim da izgovorim Bismilu?

Odgovor: Izgovaranje Bismile prilikom uzimanja abdesta je sunnet, nije obaveza (vadžib), već spada u stvari koje čine abdest potpunijim, to zbog toga što je većina ashaba prenijelo kako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije izgovarao Bismilu.

Prenosi se od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Nema abdest onaj ko ne spomene Allahovo ime.”

Učenjaci su se razišli oko vjerodostojnosti ovog hadisa. Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, je rekao: “Nijedan hadis nije vjerodostojan oko ovog poglavlja (misli na izgovaranje Bismile kod abdesta).

Ovaj govor od Ahmeda prenosi Ibn Hadžer u knjizi Bulugul-meram.

Ima učenjaka koji su ovaj hadis uzeli dokazom, tj. rekli su da je vjerodostojan od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ostaje pitanje kod ove negacije koja se spominje u hadisu “nema abdest” da li je to negacija za ispravnost abdesta ili je pak negacija za potpunost abdesta?

Samim tim što hadisi koji su prenijeti od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o njegovom abdestu ne spominju izgovaranje Bismile, i to većina hadisa, a može se reći čak i u svim hadisima o abdestu se ne spominje izgovaranje Bismile, postaje jasno da je negacija spomenuta u hadisu u stvari negacija o potpunosti abdesta.

Zbog toga kažemo da je abdest sa izgovaranjem Bismile potpuniji, ali, ako bi čovjek namjerno izostavio izgovaranje Bismile, njegov abdest je ispravan i nema nikakav grijeh.


Izvor: iz knjige Nurun ala derb od šejha Usejmina
Prevod: Nuh Mustafa