Naslovnica Fetve Propis upotrebe opojnih pilula/tableta radi smirivanja bola

Propis upotrebe opojnih pilula/tableta radi smirivanja bola

246

Pitanje: Bolujem od atrofije (sušenja) mišićnog tkiva, i muče me jaki grčevi i bolovi u mišićima, čak ni tablete protiv bolova ne djeluju zbog žestine tih bolova. Iz tog razloga liječnik mi je ponudio da koristim „marihuanu“ zbog toga što ona pomaže mnogim pacijentima čije je stanje slično mom. Također, postoji drugi medikament kao zamjena za marihuanu, međutim njegovom upotrebom dolazi do mnogih nuspojava. Shodno pomenutom, kakav je šerijatski propis upotrebe marihuane u ovakvim situacijama?

Odgovor:

Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu, a potom:

Kao prvo:

Molimo Uzvišenog Allaha da ti podari izlječenje i oporavak, i molimo Uzvišenog da ti objedini između oporavka i nagrade, a mi ti savjetujemo da saburaš i iščekuješ za to nagradu kod Njega Uzvišenog, jer samo vjernik sabura kod iskušenja a zahvaljuje prilikom blagostanja.
Ne sumnjamo da ti je dobro poznato da u onome što Allah odredi od iskušenja Njegovim stvorenjima se krije najpotpunija mudrost; zato se za pomoć obrati Uzvišenom Allahu i od svoga Gospodara traži da ti otkloni iskušenje, te da ti podari sabur i snagu u pokornosti i ibadetu Njemu Uzvišenom.

Kao drugo:

Marihuana je pilula sa dejstvom opijata, koja se dobija mrvljenjem i sitnjenjem biljke kanabisa. Katkad se naziva i hašišom. Dočim, kada se želi napraviti razlika između toga dvoga, onda je hašiš naziv za ljepljivu smjesu (tj. smola) a koja se dobija od kanabisa.

Navodeći tragove ove opojne smjese u knjizi „El-Mevsuatul-arabijjetul-alemijjeh“ stoji sljedeće:
„Marihuana sadrži više od četiri stotina hemijskih supstanca, a prilikom udisanja njenog dima (tj. pušenjem) ona proizvodi oko dvije hiljade hemijskih supstanci koje u tijelo dospijevaju putem organa za disanje (tj. pluća). Ove hemijske supstance imaju brzo i kratkoročno dejstvo, međutim redovno i kontinuirano konzumiranje istih rezultira velike i dugoročne tragove.“

Na ovom sajtu je već prethodio govor u kojem smo pojasnili zabranjenost i štetnost ovog opijata u odgovoru na pitanje pod brojem (66227), pa ko želi više može se vratiti na isto.

Kao treće:

Što se tiče konkretno upotrebe marihuane ili nekih drugih opojnih supstanci radi ublaživanja i smanjivanja bolova, to se dozvoljava pod sljedećim UVJETIMA:

  1. Da potreba bolesnika za tom pilulom dostiže do stepena stvarne nužde.
  2. Da povjerljiv liječnik utvrdi i posvjedoči da je upotreba opojne pilule stvarno korisno i djelotvorno za bolesnika.
  3. Da se upotreba pilule ograniči samo na onoj količini koja će zadovoljiti postojeću potrebu.
  4. Da ne posjedujemo neke druge pilule koje zamjenjuju dotične, a koje su dozvoljene ili bar blaže i manje zabrane od ovih opojnih.
  5. Da šteta upotrebom ovih pilula ne bude veća, pa čak ni ista u odnosu na štetu zbog koje bolesnik i upotrebljava te pilule. A od najvećih šteta po bolesnika jeste ovisnost o opojnim pilulama.

Za više detalja vrati se na knjigu „Ahkamul-edvijeti fiš-šeriatil-islamijjeh“ (276 str.) čiji je autor dr. Hasan El-Fekki; mi smo iz te knjige uzeli i saželi navedene uvjete, dok u samoj knjizi ima mnogo više koristi i važnosti za onoga ko želi detaljnije na ovu temu.

Stalna komisija za fetve je dobila sljedeće pitanje:

„Kakav je propis upotrebe medikamenta „Bensedin“ ili „Morfium“, a to su lijekovi sa opojnim dejstvom, prilikom nužde ili potrebe?“
Pa su odgovorili:
„Ako za ublaživanje i smanjivanje bola kod bolesnika ne znamo za druge supstance osim pomenutih, u tom slučaju se dozvoljava njihova upotreba radi ublažavanja bola u nuždi, i to samo ako znamo da njihovom upotrebom neće doći do veće ili iste štete, kao što je to ovisnost o tim supstancama.“ Fetvu potpisali šejhovi: Abdul-Aziz b. Baz, Abdur-Rezzak Afifi, Abdullah Gudjan, Abdullah b. Ku’ud. Izvor: Stalna komisija za fetve (25/77, 78).

Na konferenciji koja je održana u Kuvajtu 22 – 24. zul-hidžeta što odgovara 22 – 24. maju 1995 g.g., pod pokroviteljstvom Osmog pravno-medicinskog simpozijuma na temu „Islamsko gledište na neke zdravstvene probleme“ i „Zabranjeni i nečisti sastojci u hrani i lijekovima“, stoji sljedeće:
„Opojne supstance su zabranjene, i nije dozvoljeno koristiti ih osim u slučaju nužnog medicinskog liječenja, i u količinama određenim od strane povjerljivih liječnika, i da su one same po sebi čiste.“ Završen citat.

A Uzvišeni Allah najbolje zna.

Izvor fetve: https://islamqa.info/